Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur kan vältningar med fyrhjulingar förhindras?

Denna rapport behandlar vältningsolyckor som uppstår med fyrhjulingar, i detta fall har vi studerat sidovältning samt vältning bakåt.

En fyrhjuling, så kallad ATV (All Terrain Vehicle), är ett fordon med relativt hög markfrigång, tunga, stora hjul, kort hjulbas, samt ofta utrustade med kraftig motor. Detta kan göra den livsfarlig om den framförs på fel sätt.

Vi har arbetat med en fullstor 400cc fyrhjuling. Den har utrustats med teknik som skall minska risken för sidovältning samt vältning bakåt. Fordonet har därmed försetts med ett tippskydd åt sidan och bakåt, som aktiveras med en elektrisk styrsignal och fälls ut med hjälp av pneumatiska cylindrar.

Fordonet utrustades även med ett tröghetspaket och GPS, ett så kallat IMU/INS paket. Med hjälp av tröghetspaketet mättes farliga rotationshastigheter och kritiska fordonsvinklar upp. Genom att i realtid uppskatta fordonets orientering aktiverades vältskydden då kritiska nivåer uppnåddes.
Projektet har utfört ett antal lyckade sidovältningsförsök samt situationer för vältning bakåt. I samtliga fall förhindrades tippning genom att vältskydden aktiverades.

I rapporten presenteras bilder, figurer och diagram från fältförsök.

De mekaniska vältskydden som byggdes var prototyper. De aktiverades via pneumatik och arbetstrycket var 8 bar, vilket i en skarp version kan vara avsevärt mycket högre om t.ex. kan engångsgaspatroner används, alternativt krutbaserade patroner. I en slutlig version bör de mekaniska stöden också dimensioneras kraftigare.

En enkel version av ett varningssystem mot vältning har också tagits fram, även om de i projektet intervjuade förarna inte tror att en varning har någon större betydelse.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Projektrapport (pdf-fil, 4,2 Mb) 

Kontaktperson: Umeå Universitet, Designhögskolan, Lars Johansson, Ö Strandgatan 30, 903 33 Umeå

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/8088” Hur kan vältningar med fyrhjulingar förhindras?”)

Projektet slutrapporterades februari 2011.