Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur syns en MC bäst?

Motorcyklister är av flera skäl en utsatt grupp i trafiken. De är oskyddade, kan öka farten snabbt och har en liten front. Oftast har de också bara halvljus, vilket bidrar till att de syns dåligt. Som ett projekt har därför Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation i ett försök undersökt om man upptäcker en motorcykel bättre om den är försedd med något slag av extra reflex- eller ljusutrustning.

Försöket genomfördes i verklig trafikmiljö. En grupp motorcyklar utrustades med självlysande tejp, en annan med varselljus och en tredje grupp, kontrollgruppen, endast med halvljus. På en raksträcka fick sedan motorcyklisterna dyka upp oregelbundet och bland andra fordon i 90km/h. På raksträckan satt försökspersoner i en parkerad bil. De var försatta i en situation som man försökt likna vid riktig bilkörning och hade därför fått flera uppgifter att koncentrera sig på En av flera uppgifter var att reagera så fort de såg ett fordon komma körande mot dem, däribland motorcyklisterna.

Försökspersonernas reaktioner registrerades med tidur och video. Mätningarna visar att ingen av den extra ljusutrustningen inverkade på hur snabbt försökspersonerna upptäckte motorcyklisterna. Det upplevde däremot försökspersonerna själva, som tyckte att motorcykeln med självlysande tejp var lättast att upptäcka och att kontrollmotorcykeln med bara halvljus var svårast.

Med detta motsägelsefulla resultat understryker man i studien vikten av att inte använda försökspersoners subjektiva åsikt som mått på resultat. Men man ger ändå flera möjliga förklaringar till motsägelsen i sig. En förklaring kan vara att det är ett resultat av att det tar tid att känna igen och registrera att det är just en motorcykel som dyker upp. Försökspersonerna kanske bara hade reagerat för formen eller konturen av en motorcykel, oavsett extra ljusutrustning eller ej.

Den konsekvens projektet drar av detta är att man bör utrusta varje motorcykel med ett specifikt kännetecken som gör den lätt att känna igen som just motorcykel. Som exempel föreslås en ljustriangel på cykelns front.

Kontaktperson:
Patrik Eriksson, SMC, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, Box 318, 792 25 Mora Tfn: 0250-395 00 (vx), fax: 0250-395 18

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 95:3046, "Forskning på trafiksäkerhet inom MC-kollektivet")