Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ISA i mobiltelefoner – ISA mot en massmarknad

Syftet med projektet har varit att ta fram och implementera en grund till ett kommersiellt gångbart koncept för ISA i mobiltelefon.

Tanken är att som grundstomme använda befintliga koncept från Appellos off-board-baserade navigationssystem där mobiltelefoner används som klienter. Därmed skulle ISA kunna spridas som ett frivilligt verktyg till en mycket stor användargrupp och paketeras tillsammans med en mängd andra intressanta funktioner. Det skulle innebära att en helt ny marknad för ISA kan öppnas.
 

Identifiera kundgrupper och affärsmodeller

Syftet med projektet har också varit att identifiera möjliga kundgrupper och affärsmodeller för att kunna komma vidare och sprida ISA i mobiltelefon till en stor kundgrupp. Under projektet har ett ISA-system för mobiltelefon tagits fram och ambitionen har varit att utveckla ett system som vad gäller funktionalitet och kvalitet är på samma nivå som de ISA-system som sedan tidigare finns på marknaden.


Lösningen bygger på två grundpelare:

  • användning av mobiltelefoner som klient i fordonet
  • en systemarkitektur baserad på en serverlösning som möjliggör effektiv dataförsörjning och kombination av ISA med andra tjänster.

Dataförsörjning sker kontinuerligt från NVDB via Trionas så kallade TNE-server till Appellos ISAserver. En mobiltelefon med Mobile ISA kopplar automatiskt upp sig mot ISA-servern och hämtar ner aktuella hastighetsgränser när detta behövs. Via en bluetooth-GPS får systemet i telefonen fordonets position en gång per sekund. Denna jämförs med hastighetsgränserna från NVDB som finns nedladdade i telefonen.
 

Testkörning och utvärdering

Omkring 60 testpiloter har under cirka tre veckor testkört och utvärderat systemet. Utifrån loggning, enkäter och utvärdering anser vi att vi redan nu lyckats få fram ett ISA-system för mobiltelefon som funktionellt är på samma nivå som övriga ISA-system på marknaden. Tekniken har fungerat på önskvärt sätt och användartestet visar att endast ett fåtal fel har uppstått. Det finns dock ett antal tekniska förbättringar som behöver göras för att kunna kommersialisera produkten. Dessa är nödvändiga för att höja kvaliteten och få ett mer attraktivt och tillförlitligt system.

Testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa för ISA, men den möjliga kostnaden som skulle kunna tas för tjänsten inte är tillräckligt hög för att lönsamt administrera ett betalsystem för enkom Mobile ISA. Vi tror dock på möjligheten att hitta affärsmodeller för att lansera tjänsten till privatbilister genom att låta betalflödet komma från andra intressenter.

Ett flexibelt system

Mobile ISA bygger på ett mycket flexibelt system. Detta forskningsprojekt visar att integration med andra tjänster är fullt möjlig, förändringar av befintlig utformning kan göras och att loggningar och statistik kan varieras och byggas ut. Att låta användarna själva införskaffa och styra över sitt bruk av tjänsten har dessutom visat sig fungera väl. Tjänsten bygger även på en helt ny teknisk arkitektur med stora möjligheter. Ambitionen nu är att vidareutveckla det framtagna systemet och sprida en Pilot 2 till mångdubbelt fler användare.

Slutrapport Mobile ISA (pdf-fil, 2 MB)

 

Kontaktperson:

Triona AB, Per-Olof Svensk, Box 762, 781 27 Borlänge
Tfn: 0243-624 00, fax 0243-624 05, e-post per-olof.svensk@triona.se
(Vägverkets beteckning EK50A2006:22267 ”ISA i mobiltelefoner – ISA mot en massmarknad”)
 
Projektet slutrapporterades i november 2007.