Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Infästningar för serviceinredningar i lätta lastbilar

Syftet med projektet var att identifiera vad som behöver göras för att
uppnå en säker infästning av serviceinredningen i fordonet.
Vilket innebär att:

  • hitta en gemensam nämnare för alla transportfordon och därifrån utveckla ett universellt sätt att montera inredningar i fordon.
  • systemet skall oberoende av vilket fordon och vilken typ av inredning hålla för krafter upp till 25g.
  • infästningarna inte får göra åverkan på fordonets struktur så att den försämras i en eventuell kollision.
  • installationskostnaden för ett nytt system inte får öka nämnvärt mot dagens metoder.

Om man bara tolkar statistiken så finns det inget behov av ett förbättrat gränssnitt mellan serviceinredning och fordon. Men beaktar man att statistiken baseras i de flesta fall på fordon byggda på 1990-talet då det fanns betydligt bättre access för att komma åt med genomgående bult, idag blir det fler nitförband på grund av fordonen är mer väl packade och därför inte ger möjlighet till ett bultförband. Tar man också hänsyn till att det endast handlar om ett antal svetsmuttrar per fordon för att kunna montera ett skensystem som option så förlorar biltillverkaren väldigt lite i relation till vad de kunder som skall installera en service-inredning vinner. Men för att det skall vara enkelt att genomföra så skall man initialt bara starta med golvinfästningen. Där finns förutsättningar både hos fordonen och hos inredningarna med många gemensamma nämnare.

Slutrapport, infästningar för serviceinredningar i lätta lastbilar (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

 

Kontaktperson:
Anders Carlsson, Håells Modul-System AB, Box 148, 431 22 Mölndal, tel 031-746 87 00

(Vägverkets beteckning EK 50 A 2005:4313 Infästningar för serviceinredningar i lätta lastbilar)

Projektet avslutades januari 2008.