Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Installation av alkolås i personbilar – utveckling av prototyp

En prototyp för installationskoppling för alkolås har tagits fram. Prototypen kan användas i flera olika bilmärken. Studien har dessutom testat möjligheterna att använda gassensor för att få längre intervall mellan kalibreringarna och minska risken för manipulation.

Volkswagen har vidareutvecklat installationsprototyper för olika bilmodeller, tillsammans med en underleverantör, Protego Car AB. Vi har också undersökt möjligheten att testa teknik baserad på gassensor  för att få längre kalibreringsintervall och minimera riskerna för manipulation av alkolås.

Studien utgår från resultaten i en tidigare studie (Direktintegrerad alkolås, Vägverkets beteckning EK 50 A 2006:2304). Den är koncentrerad på frågor som berör kvalitetssäkerhet och kostnadseffektivitet vid integration av alkolås i personbilar. Studien har även berört frågan kring kalibrering. Mycket tid har ägnats åt att testa och kvalitetssäkra de olika teknikerna, samt att säkerställa att installationslösningarna är applicerbara på de bilmärken som är vanligast förekommande på den svenska bilmarknaden. De frågeställningar som tidigare vållat störst problem har varit integrationen i en modern personbil, vars elektronik i dag försvårar eftermontering av elektroniska enheter.

Resultatet av projektet är nu färdigställt och det finns en prototyp för installationskoppling för alkolås, vilken kan användas av flera olika bilmärken. Testerna av gassensorn1 visar på längre kalibreringsintervall och stabilare kvalitet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport om alkolås i personbilar (pdf-fil, 1,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Karolina Sörman
Volkswagen Personbilar
Tfn: 08-55 38 65 00
E-post: karolina.sorman@volkswagen.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:5786 ”Integrerat alkolås i personbil, delsteg 2”)