Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Katastrofbroms för personbilar

Inom projektet har ett stort antal olika förslag tagits fram på hur man skull kunna korta

bromssträckan för personbilar varav tre har utvärderats. Konceptförslagen som utvärderats genom praktiska prov är:

1) Gummiplatta (enklare bild finns i rapporten)

2) Avverkande ("- )

3) Ankare ("- )

Av testerna som gjorts kan slutsatsen dras att möjligheten att minska bromssträckan med

gummiplattor är mycket lite även om något enstaka testresultat pekar på en förbättring av

bromssträckan.

Vad gäller avverkande så ökar retardationen men bromskraften tenderar att bli så hög att

kringliggande strukturer slits sönder samtidigt som skadorna i vägbanan inte blir försummande.

Koncept ankare har visat ha mycket goda förutsättningar att på ett effektivt sätt förkorta bilens bromssträcka utan att ge några större skador på vägbana eller dylikt. Tekniken bygger på att ett textilt band anbringas i vägbanan under fart och rispas sedan sönder med en förutbestämd längd och bromskraft. Textila band med dessa egenskaper används idag bl.a. av polisen för att spärra av vägar mm. Gjorda tester påvisar nära nog en halvering av bromssträckan i jämförelse med konventionella bromsar.

En teknisk utmaning är dock att utveckla en teknik som medgör infästning av textilband i

vägbanan under framfart. Projektet har hitintills använts sig av spikpistoler för betongändamål för att fästa in textilbandet i vägbanan, en teknik som sannolikt skulle vara möjlig att vidareutveckla för att möjliggöra infästning även under höga farter.

Prodelox är mycket intresserad av att fortsätta att utveckla teknik som möjliggör praktiskt

användanden av den här typen av textilbromsar för personbilar i akuta bromssystem. Förutsatt att finansiering hittas skulle ett sådant steg kunna tas redan under hösten 2012.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,9 MB, öppnas i nytt fönster)
Konceptstudie för att korta bromssträckan hos personbilar i nödsituationer (pdf-fil, 4,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Prodelox AB, Martin Eveborn, Linköping e-post: info@prodelox.se webadress: www.prodelox.se  tel 013-465 23 00

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/68140 "Katastrofbroms för personbilar".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades juli 2012.