Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollisionsskydd för fordon, fortsatta datasimuleringar

De fortsatta kollisionssimuleringar som genomförts har varit positiva. De visar att kollisionsskyddet minskar påkänningarna på såväl människokroppen som på fordonet i avsevärd grad. Vid de kollisionsfall som har testats borde dödsfall praktiskt taget kunna undvikas helt. Nivåerna beträffande accelerationspåkänningarna ligger långt under de tillåtna gränsvärden för ”liten skaderisk” som anges i Vägverkets publikation ”Bilars säkerhet och miljöpåverkan 1999”.  

De modifieringar som gjorts, efter fullskaleprovet, beträffande simuleringsmodellen och de ändringar som gjorts i deformationsstagets karaktäristik, har lett till att påkänningarna minskats med i genomsnitt ca två tredjedelar.

(Hänvisning till tidigare projekt: ”Kollisionsskydd för fordon” TR70A99:12533).

Kontaktperson:
Evert Palmkvist, EPQ-konsult AB, Lönnvägen 8, 691 44 Karlskoga.
Tfn/fax: 0586-526 48, e-post minova@algonet.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2000:5160 ”Kollisionsskydd för fordon, del 2 ”)

Projektet slutrapporterades september 2000.