Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Konsumentupplysning av personbilars skydd mot älgkollisioner, metodstudie

Varje år dör eller skadas runt 80 personer svårt vid kollisioner med älgar.

Älgens storlek i kombination med de långa benen gör att en vuxen älg träffar en normalstor personbil på ett mycket olyckligt sätt, mitt för vindrutan. Merparten av olyckorna händer på allmän väg där hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Intresset för åtgärder som inte berör vägen och dess sidoområden är därför stort.

I föreliggande studie har därför älgatrappen Mooses II utprovats ingående. Dessutom tar rapporten upp olika aspekter på provningsförfarande vid en tänkbar konsumentprovning av typen EuroNCAP inriktad enbart mot älgkollisioner.

Av rapporten framgår att attrappen Mooses II är synnerligen robust och står emot krafterna under provningen väl. För att kunna säkerställa att attrappen orsakar skador på fordonet motsvarande en älg föreslås ytterligare provningar.

Vad beträffar konsumentprovningen föreslås en rak central träff i 90 km/h. Vidare föreslås att försök görs att använda en krockdocka Hybrid III i bilen och utvärdera mätningarna i enlighet med EuroNCAP. Därutöver föreslås att en metod för analys av glassplitter och skärskador utvecklas.


 

Kontaktperson:
Thomas Turbell, VTI, 581 95 Linköping, tfn 013-20 43 69,  fax 013-20 40 33, e-post

thomas.turbell@vti.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2000:25560 ”Konsumentupplysning av personbilars skydd mot älgkollisioner, metodstudie”)

Projektet slutrapporterades november 2003.