Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krockprov i hög fart

Tidningen Motor och Folksam Forskning har i ett projekt utfört en serie krockprov. För att spegla hur bilens inbyggda säkerhet förbättrats med tiden testades bilar som var konstruerade på 70-, 80- och 90-talet. Förutom att undersöka hur mycket bilen tål, var syftet också att se hur väl förare och barn skyddas i bilen och hur mycket krockvåld en människa kan överleva.

Krocktesterna genomfördes i hög fart, dvs i 64 km/h, och simulerade en tänkbar frontalkrock. De olika modellerna fick krocka med sig själva, eftersom de då inte kunde utnyttja en annan modells deformationszon, som eventuellt kunde fördela krockenergin bättre. Testresultaten jämfördes med andra krockprov och statistik från verkliga olyckor.

Resulatet av testerna visar att 90-talsbilen är betydligt säkrare än äldre modeller. Den typ av krockvåld som tidigare innebar dödliga skador har minimerats till risk för benskador och en minimal dödsrisk i 90-talsbilen. I en bil från 80-talet är det istället fyra gånger så stor risk för benskador och dubbelt så stor risk för skallskador. Det visar statistik från verkliga olyckor.

Säkerheten i 90-talsbilen beror på att den har effektivare deformationzoner, som i kombination med en styvare kupé håller innerutrymmet relativt intakt vid en krock. En bil som dessutom är utrustad med krockkudde och bältesförsträckare når allra bäst resultat. Bältet blir också allt viktigare att använda i en bil med styvare struktur. Därför ser man från projektets håll helst att ett tvingande bältessystem införs som standard i nya bilar.

Ett annat resultat av krocktesterna visar också hur viktigt det är att barnen sitter bakvänt - även längre upp i åldrarna än nu. I en framåtvänd stol kan nämligen barnets nacke utsättas för förödande påfrestningar vid en kollision i hög hastighet. I projektet manar man därför biltillverkarna att ta sitt ansvar och se till att barnstolarna blir en del av bilens totala säkerhetssystem.

Slutligen understryks vikten av att modernisera den svenska bilparken. Man uppskattar att ett utbyte av äldre modeller skulle rädda uppåt 200 liv om året och minska samhällets skadekostnader till hälften, dvs. med 30 000 kronor per bil. Tidningen Motor, Folksam Forskning och TV 4 har varit samfinansiärer till projektet.

(Vägverkets beteckning: FO 40 96:6824, ”Medel för krockprov”)