Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krocktest av stolbår avsedd för transport av späd-/småbarn i ambulans

Syftet med projektet var att krocktesta en båranordning avsedd för späd- och småbarn. Vid förflyttningar av späd/småbarn mellan två vårdenheter krävs ofta transporter med ambulans. Det har länge funnits ett behov av en säker anordning för att kunna transportera barnen i sittande ställning och samtidigt ha tillgång till övervaknings- och behandlingsutrustning på ett säkert sätt.

Hittills har detta inte varit möjligt, utan transport av spädbarn har i de flesta fall skett med transportkuvös eller ordinär bilbarnstol. I flera fall har de bilbarnstolar som använts inte korrekt kunnat monteras i ambulansen. Vid transport av småbarn har transporten i de flesta fall skett med barnet på vuxenbår eller i förälders/vårdares knä. Övervaknings- och behandlingsutrustning har antingen fått medtagas separat eller så har fordonets utrustning använts, vilket innebär att utrustningen saknats vid transporten mellan ambulansen och vårdavdelningen. Idégivare till stolbåren är Maria Gradin, barnsjuksköterska vid Regionsjukhuset Örebro.

Ett krocktest genomfördes vid VTI med docka motsvarande 3 års ålder. Efter utvärdering av provet fann VTI att provningsobjektet motsvarade den skyddsnivå som krävs i barnstolsreglementet och borde därmed kunna användas vid ambulanstransporter av barn som får plats i stolen


Kontaktperson:
Leif Ekholm,
Barn- och ungdomskliniken,
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro.
Tfn: 019-602 10 00, faxnr: 019-18 79 15,
e-mail: leif.ekholm@orebroll.se.

(Vägverkets beteckning: TR 80 A 98:13271 "Stolbår - krocktest vid VTI")

Projektet slutrapporterades december 2000.