Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapssammanställning om trafiksäkerhetsaspekter av däck, hjul och fälg

Syftet med projektet var att genom en kunskapsöversikt sammanställa vilka kunskaper som finns om samband mellan däck/hjul/fälg och trafiksäkerhet. Ett syfte var också att värdera i vad mån Trafikverkets djupstudiematerial kan ligga till grund för analyser av trafiksäkerhets­aspekter av däck, hjul och fälg.

En litteratursökning angående trafiksäkerhetseffekter kopplat till däck, fälg och hjul genomfördes i samarbete med VTI och deras experter på området. Sökorden var baserade dels på de hypoteser som Däckspecialisternas Riksförbund tagit fram, men också baserat på författarnas kunskaper, erfarenhet och nätverk inom ämnesområdet. Utfallet resulterade i ungefär 90 olika referenser, av vilka de flesta är till forskningsartiklar i granskade tidskrifter, men också några fristående rapporter och böcker. En tydlig avgränsning gjordes där halkrelaterade olyckor kopplade till vinterväglag och olika typer av vinterdäck/däckegenskaper inte togs med i studien.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att den mesta forskningen i ämnet rör däck, och då materialutmattningsprocesser som leder till slitbaneseparation eller däckexplosion. Många studier har fokuserat på inverkan av för lågt lufttryck, medan studier av för högt lufttryck är mindre vanligt förekommande. För tunga fordon anses överlast vara en trolig bakomliggande faktor till att däck åldras i förtid och slutligen havererar. Det saknas dock studier som visar på hur vanligt det är att fordon kör med överlastade axlar och korrelationen mellan däckhaverier.

Vidare är det få som studerat uppkomsten av fälgskador och dessa skadors koppling till trafikolyckor. När det gäller hjulet som helhet så är nästan all trafiksäkerhetsrelaterad forskning kopplad till lossnande hjul. Inget finns gjort angående inverkan av olika hjulinställningar, däckbalansering, navcentrering etc. Det finns inte heller några studier av användning av punkteringsspray och den potentiella fara det kan leda till. Således finns det flera områden kvar som behöver studeras närmare inom kopplingen mellan däck, fälg, hjul och trafiksäkerhet.

För djupstudiematerialet drar vi slutsatsen att det saknas en rad systematiskt insamlade uppgifter om däck, hjul och fälg för att man på ett systematiskt sätt ska kunna analysera hur dessa fordonskomponenter bidrar till att dödsolyckor inträffar. Vårt förslag är därför att de systematiskt insamlade uppgifterna kompletteras med åtminstone uppgifter om de två av de viktigaste bidragande olycksorsakerna, förekomst av lågt lufttryck och uppgift om däcksexplosion.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (Wordfil, 92 kB, öppnas i nytt fönster)
Användning av uppgifter om däck, fälg och hjul i Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor (Wordfil, 96 kB, öppnas i nytt fönster)
Säkerhetsrisker kopplat till däck, fälg och hjul (pdf-fil, 1,6 MB, öppnas i nytt fönster)
 

Kontaktperson: NTF, Solna Nils Petter Gregersen, e-post nils.petter.gregersen@vti.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/11376 "Kunskapssammanställning om trafiksäkerhetsaspekter av däck, hjul och fälg".

Projektet beviljades våren 2009 och slutrapporterades oktober 2012.