Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvalitativ mätning av utandningsluft för tillverkning av prisvärt alkolås

Syftet med projektet var att möjliggöra en kvalitativ mätning av alkoholhalten i djupandning med en halvledarsensor, istället för de på marknaden förekommande bränslecelltyperna.
 
Projektet genomfördes i två steg med en första del där bakomliggande sensorteknologi granskades från ett teoretiskt perspektiv. I denna del så behandlades bl. a. selektivitet och reabilitet för olika sensorteknologier samt den bakomliggande teorin för halvledarsensorer. I den andra delen utfördes praktiska mätningar och analyser utifrån mätdata.
 
Protego har med hjälp av dessa data kunnat ta fram ett trådlöst och prisvärt alkolås för användning för kvalitetssäkring av yrkesmässig trafik samt för privatpersoner. Halvledarsensorer av en god kvalité som vi ser det och med de begränsningar och möjligheter de har som teknologi ett fullgott alternativ som sensorteknologi för alkolås. I denna undersökning och teknologiutveckling har enligt vår uppfattning visat på ett sätt, genom nyttjande av modern mätteknologi ta bort e flesta nackdelar som historiskt har knutits till halvledarsensorer.
 
Halvledarsensorer som tidigare använts för exempelvis billiga alkometrar har lidit av att de inte kalibrerats på ett riktigt sätt och att man inte i signalbehandlingshänseende tagit beaktande en del av de effekter som vi i vårt alkolås har hanterat. Alkolåset A200 med den implementerade mätteknologin har testats i mycket svåra förhållanden, från -40ºC till +85ºC. Störande ämnen i vanligt förekommande konventrationer har inte heller visat sig vara ett problem.
 
Aceton som tidigare ansetts vara problematiskt, har vi funnit vara ett mindre problem rent praktiskt. De övriga störande ämnen som finns naturligt endogent eller exogent, medför heller inte enligt våra resultat några större problem vid praktiskt bruk av alkolås med halvledarsensor.
 
Protego slutrapport, mätning av utandningsluft (pdf-fil, 372 kB, öppnas i nytt fönster)
 


Kontaktperson:
Protego Information AB, Mats Stenfeldt, IDEON, 223 70 Lund, tef 046-70 00 70, fax 046-286 36 40, e-mail: info@protego.se
 
(Vägverkets beteckning: EK50A 2002:23512 ” Kvalitativ mätning av utandningsluft för tillverkning av prisvärt alkolås”)
 
Projektet slutrapporterat i februari 2005