Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvalitetsprovning av alkolås

Syftet med projektet har varit att kvalitetspröva de alkolås som är tillgängliga på den svenska marknaden, med särskilt avseende på mätosäkerheten i alkolåsen under svenska klimatförhållanden. Därigenom har vi velat förebygga de problem som kan uppstå om nya produkter med dålig kvalitet sprids i Sverige och därmed skapar misstro mot hela alkolåsutvecklingen.

Alkolås bör oavsett användningsområde uppfylla tre grundläggande krav:

  • Alkolås ska alltid förhindra start vid en alkoholhalt över 0,2 promille
  • Alkolås ska ha ett grundläggande skydd mot manipuleringsförsök
  • Alkolås ska alltid uppfylla de generella europeiska kraven för efterinstallerad elektronik i fordon.

Fungerande rutiner för kalibrering är dessutom nödvändiga oavsett val av mätteknik.
 
MHF föreslår att alkolåsmarknaden delas in i tre olika typer efter användningsområden; rehabilitering, yrkestrafik samt privat. Det bör göras för att konkurrens ska kunna ske på lika villkor och inte på bekostnad av kvalitet och mättillförlitlighet. Typindelningen måste självfallet ske med hänsyn till pågående standardiseringsarbete genom Cenelec.
MHF medverkar, tillsammans med Vägverket, i den tekniska kommitté i CENELEC som utarbetar standarder för både rattfylleriprogrammen och kvalitetssäkring av transporter inom EU-området.
 
Vi ser det angeläget att ekonomiska och kompetensmässiga resurser frigörs för att kunna följa alkolåsmarknadens utveckling och granska olika produkters tekniska standard och tillförlitlighet, framför allt inom användningsområdet kvalitetssäkring av transporter där tekniken ännu inte är författningsreglerad.

Rapport, Kvalitetsprovning av alkolås (pdf-fil, 498 kB, öppnas i nytt fönster)


(Vägverkets beteckning: EK50A 2002:2645 ”Kvalitetsprovning av alkolås”)
Projektet slutrapporterat i januari 2006