Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marknadsbaserat test för utveckling av säkrare cyklar - En studie av behov, möjligheter och förutsättningar (EuroBAP)

Studien har syftat till att belysa förutsättningarna för ett marknadsorienterat testförfarande för säkrare cyklar med Euro NCAP som förebild.

Praktiskt taget ingen säkerhetsrelaterad forskning finns om själva cykeln som fordon. I trafiksäkerhetsarbetet har den grundläggande geometrin tagits för given. Cykelmarknaden domineras i stort sett helt av cyklar med hög och upprätt körställning.

I stort sett alla olyckor slutar med att cyklisten slår i marken. Personskadorna beror bland annat på islagsenergi som uppstår när rörelseenergin omvandlas vid islaget.

Det finns dock cyklar med sittande eller liggande körställning. Ser man på rörelseenergin som funktion av enbart fallhöjd handlar det om stora skillnader i islagsenergi, 40-90 procent mellan höga och låga cyklar.

Nuvarande regelverk för cyklar i form av föreskrifter och EU-standarder föreslås kompletteras med ett system som premierar cyklar på marknaden som är särskilt bra ur säkerhetssynpunkt, på ungefär samma sätt som gäller för Euro NCAP. Det handlar om ett frivilligt testförfarande där syftet är att informera konsumenter för att därigenom påverka producenterna att utveckla cyklar som får bra testresultat att använda i marknadsföringen.

I rapporten föreslås ett frivilligt testförfarande som adresserar adressera fyra problemområden: (1) skaderisker vid omkullkörning som funktion av islagsenergi, (2) cykelns mekaniska funktion och hållfasthet med högre krav än nuvarande EU-standard, (3) uppföljning och kontroll av cykelns funktion och säkerhet efter det att den sålts, samt (4) adderande effekter av olika slags hjälmar och annan skyddsutrustning.

Tanken är att konsumenten ska informeras om cykelns prestanda i dessa fyra avseenden. Det kan ske med ett betyg i vart och ett separat (exempelvis stjärnor som i Euro NCAP) och ett sammanfattande integrerat betyg.

Rapporten omfattar förslag på den forskning som är nödvändig för att utveckla i ett sådant testförfarande. Förslagen riktar sig särskilt till Trafikverket, Transportstyrelsen och VINNOVA, tänkbara aktörer för initiativ till och finansiering av forskning med inriktning på cykeln som fordon.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Marknadsbaserat test för utveckling av säkrare cyklar. En studie av behov, möjligheter och förutsättningar. (pdf-fil, 2,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Krister Spolander, 070-421 70 36, krister@spolander.se, Spolander Consulting, www.spolander.se.

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/14975 "Utveckling av ett testförfarande för säkrare cyklar – Euro BAP – förstudie av förutsättningar".

Projektet beviljades våren 2012 och slutrapporterades december 2013.