Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marknadsundersökning av begagnade däcks isfriktioner

Syftet med projektet var att undersöka hur isfriktionen hos vinterdäck för personbilar påverkas av ålder, slitbanehårdhet och mönsterdjup. För dubbdäck undersöktes även inverkan av dubbstick och statisk dubbkraft. Undersökningen omfattade 20 dubbade och 33 odubbade vinterdäck samt 4 sommardäck.

Dessa huvudsakligen av Sveriges vanligaste däckfabrikat som tex Gislaved, Good Year och Michelin. Huvuddelen av däcken hade körts i vanlig trafik och varierade i ålder från 3 till 17 år. Ett mindre antal nya vinterdäck har också provats. Som referens har även några nya sommardäck provats. 

Proven utfördes på ett av de ur trafiksäkerhetssynpunkt svåraste vinterväglagen, nämligen slät is och runt noll grader celsius. Prov har även utförts med hjälp av en klimatkontrollerad däckprovningsanläggning. Där har broms och styrförmåga för de provade däcken uppmätts i form av maximal broms- och styrkraft. 

Dubbdäck med stort dubbstick och stor dubbkraft har speciellt jämförts med gruppen odubbade däck som visade att utöver bättre broms- och styrfriktion hade de också bättre stabilitetsfaktor. Testerna visade en tydlig skillnad mellan olika typer av dubbdäck resp mellan olika typer av odubbade däck.

Resultatet visade att dubbade däck som grupp fortfarande är klart överlägsna odubbade däck. De nya endast inkörda vinterdäcken var klart bättre än genomsnittet av de äldre däcken. I åldersintervallet 5-17 år kunde någon signifikant försämring med tilltagande ålder inte påvisas för vare sig odubbade eller dubbade vinterdäck. 

Resultatet från proven avses kunna användas av konsumenter som en hjälp vid bedömning av begagnade däcks prestanda, t ex inför ett köp av begagnade däck eller för att avgöra om de egna begagnade vinterdäcken duger ännu en säsong. 

Resultatet kan dessutom användas av forskare inom ämnesområdet.

 

Kontaktperson:
Bengt Välivaara eller Olle Nordström, VTI Statens väg-  och transportforskningsinstitut, 581 95 Linköping.

Tfn: 013-20 40 00,  faxnr: 013-14 14 36 , e-post: bengt.valivaara@vti.se
 

(Vägverkets beteckning; 2000:25590 ”Marknadsundersökning av begagnade vinterdäcks isfriktioner”) 

Projektet slutrapporterades maj 2002