Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mekaniska fel på cykeln

Vid institutionen för Olycksanalysgruppen på Norrlands universitetssjukhus har man i en studie beskrivit orsakerna till och omfattningen av de cyklistskador som orsakats av mekaniska fel på cykeln. Studien syftade också till att belysa skillnader mellan olika typer av cyklar och fabrikat.

Bakgrunden till undersökningen var att man inte funnit någon tidigare studie som fokuserat på tekniska brister på cykeln och de skadeverkningar sådana brister kan ge.

Materialet till undersökningen fick man bl.a. ur 1990-1997 års skadejournaler och medicinska journalanteckningar inom upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus. Totalt fann man 172 personer som skadats på grund av mekaniska fel på cykeln, vilket är 4 % av det totala antalet trafikskadade. De registrerade uppgifterna kompletterades med en enkät med frågor om skademekanism, typ, ålder och märke på cykeln.

De vanligaste orsaken till skadorna med standardcyklar var problem med kedja eller växlar. Dåliga bromsar, lösa cykeldelar som åkt in i hjulet och framhjul som lossnat var vanligast med mountainbike.

Av de skadade hade 30 % moderata eller allvarliga skador. Högst andel av dessa skador hade de som skadat sig på grund av att någon cykeldel åkt in i framhjulet eller för att framhjulet lossnat. I 40 % av fallen var cyklarna mindre än fem år gamla. Standardcyklar var vanligast totalt sett, men mountainbiken var vanligast bland nyare cyklar.

Mountainbiken var även vanligast bland de cyklar som tappat framhjulet. En trolig förklaring till att framhjulet lossnat är att det är vanligt att hjulet fästs med någon form av snabbkoppling på denna typ av cyklar.

Projektets slutsats är att tekniska defekter ibland orsakar svåra skadefall, men att dessa i många fall kan förhindras. Man efterlyser därför bättre konstruktion på framförallt hjulinfästning, kedjor, växlar och bromsar, men också bättre underhåll av cyklar.

 

Kontaktperson:
Ulf Björnstig, Vägverket, 781 87 Borlänge
E-post: ulf.bjornstig@vv.se
Mattias Törnudd, Institutionen för kirurgi, Umeå universitet, 901 85 Umeå
Tfn: 090-785 24 01, fax: 090-77 17 55
Törnudd M och Björnstig U, ”Skadehändelser orsakade av mekaniska fel på cyklar”, rapport nr. 79, Umeå, 1998

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 97:8585, ”Skadefall bland cyklister orsakade av mekaniskt fel på cykeln”)