Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mopeder – frihet och fara

Young rider – på moped i Göteborg är en satsning inom Göteborgs Stad Trafikkontorets trafiksäkerhetsarbete. Bakgrunden till projektet är problemet med mopedolyckor, där våra 15-åringar är den enskilt största trafikantgruppen som ökar i döds- och olycksstatistiken.
 
Inom ramen för projektet har Trafikkontoret arbetat i tre stadsdelar med olika karaktär. Målet har varit att utarbeta fungerande metoder för fortsatt arbete med mopedfrågan, att få deltagande ungdomar att reflektera över risker och riskbeteende i samband med att kör moped, samt att medvetandegöra föräldrarna om sitt ansvar och stötta dem i detta. Samtidigt har ett material utformats för att underlätta för lärare och annan personal att arbeta med frågorna.
 
Arbetet med ungdomar har dels utförts inom skolans ram, där sjuor, åttor och nior har fått mopedinformation besök av en olycksdrabbad, samt arbetat med värderingsmetodiken och forumspel, dels inom ungdomars fritidsverksamhet, i en tjejgrupp, där en mekarkurs för moped har kombinerats med information, besök av en drabbad och värderingsövningar.
 
Genom att arbeta med tre inslag – information, besök av en drabbad, samt med forumspel har eleverna fått möjlighet att reflektera, diskutera och analysera problemen kring moped. Genom metoden har projektet velat beröra genom hjärnan, hjärtat och magen. I och med att problemet har gestaltats har det blivit synligt och de olika parternas ansvar förtydligats. Spelen och värderingsövningarna har underlättat och intensifierat diskussioner om attityder och riskbeteende.
 


Kontaktperson:
Lisa Sundell, Trafikkontoret, Göteborgs Stad, Box 2403, 403 16 Göteborg, Tfn 031-61 37 24, e-post lisa.sundell@trafikkontoret.goteborg.se
(Vägverkets beteckning EK50A 2004:19735 ”Mopeder – frihet och fara”)
Projektet slutrapporterat  november 2005