Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nätverksuppdaterad ISA

En brist i dagens ISA system är att det tar onödigt lång tid och kräver mycket
administration för att införa nya uppdateringar från NVDB i ISA utrustningen.
Dessutom svårigheten att få med tillfälliga hastighetssänkningar. Syftet med projektet var att komplettera ett befintligt ISA-system med utrustning och programvara för kommunikation via trådlöst Internet (WiFi), för att möjliggöra överföring av databasförändringar och loggar. Dessutom utreda möjligheter att ISA systemet därmed också skulle kunna ge föraren annan typ av trafikinformation som sänds från ledningscentraler (t.ex. TIC).

En prototyp ISA-WiFi har tagits fram. Programvaran har anpassats så att dataöverföring möjliggjorts via Internet. Uppdatering av NVDB databasen i ISA utrustningen har genomförts och loggdata har plockats ur ISA utrustningen. Tekniken fungerar utmärkt för detta syfte. Tiden för överföringen av NVDB är för lång, medan tiden för överföringen av loggdata är tillfredställande. Överföringarna förutsätter att fordonet finns inom WiFi täckningsområdet tillräckligt länge för överföringen. Annan typ av trafikinformation överförs lämpligen inte via WiFi. Eftersom denna typ av information skulle behöva kunna skickas ut i princip vid godtyckliga tidpunkter vilket skulle förutsätta ett orimligt stort nät av WiFi noder.

De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de
begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik.
En ISA utrustning försedd med WiFi kommunikation för överföring av data fungerar utmärkt, förutsatt att ett lämpligt protokoll finns som komprimerar data, och att utrustningen befinner sig tillräckligt länge inom radio täckningsområdet.
Det betyder i sin tur att sådan produkt får ett begränsat användningsområde, t.ex. för uppdatering av fordonsflottor som finns uppställda inom ett begränsat område bilpooler eller liknande, där många fordon skall administreras. För andra överföringar bör annat överföringsmedia användas. Vi har kunnat konstatera att om komprimeringen görs tillräckligt bra kan GPRS eller Tetra vara tänkbara alternativ, om man är beredd att ta extrakostnaderna för abonnemang.

Slutrapport, Nätverksuppdaterad ISA (pdf-fil, 56 kB, öppnas i nytt fönster)


Kontaktperson:
Gabria AB Ingvar Johansson, Skeppsbron 15, 871 30 Härnösand Tfn 0730-766 608, e-post ingvar.johansson@gabria.se

(Vägverkets beteckning EK50A 2007:21249 ”Nätverksuppdaterad ISA”)

Projektet slutrapporterat maj 2008