Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordic Alcolock – alkolås för kvalitetssäkring av transporter, etapp 1

Nordic Radio har konstruerat ett alkolås under 2–3 års tid tillsammans med samarbetspartners i Hongkong. Vår målsättning har varit att snarast sätta detta på marknaden för att kunna bli en betydande aktör inom mobila alkolås och fordonssäkerhet. På Nordic Radio har vi flerårig erfarenhet av tekniska utvecklingsprojekt med samarbetspartners i Asien.

 Förstudien och värderingsfasen har, i samarbete med olika konsulter, utförts vid vårt kontor i Stockholm. Efter utvärdering valdes ”bränslecellsteknik”, vilket vi fortfarande anser vara den enda vägen för exakthet och tillförlitlighet. Vi har under två års tid investerat stora summor i att producera och verifiera en egenutvecklad produkt med bränslecell. Anledningen till detta är att vi inte vill hamna i beroendeställning till någon underleverantör av bränsleceller, eftersom det skulle kunna göra att hela projektet havererar eller att vår kravspecifikation inte uppfylls.

 Efter många resor, inhämtande av specialkunskaper, tester och försök har vi nu nått långt. Prototyper har byggts och verifierats i fordon, förproduktion har startat i fabrik och några ytterligare tester kommer att göras innan vi förväntar oss att vår färdiga produkt sätts på marknaden vilket känns skönt efter en lång och lärorik resa.
 
Nordic Radios viktigaste samarbetspartners i Hongkong är A & A Innovation och Far East Radio. Samarbetspartner i Sverige är JMR AB.

Projektet har hittills tagit minst 3–4 gånger så lång tid som beräknat och det har kostat minst 5 gånger så mycket som beräknat. Hittills har vi haft kostnader på ca 1,5 miljoner kronor.

Monteringsarbetet kommer att utföras i samarbete med Sveriges ledande installationsleverantör, JMR AB. JMR AB tillhör Nordic Radios firmagrupp och har lång erfarenhet av montering och kalibrering av alkolås.

 Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF kommer även att genomföra tester på Alkolåset.

Beräknad leveranstid är sensommar 2007. I Sverige kommer distributionen troligen att ske under namnet Foxguard och i övriga Europa via olika distributörer.

Slutrapport Alkolås, Nordic Alcolock (word-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)
 


Kontaktperson:
Nordic Radio AB, Carl Schneider,
Västbergavägen 25, 126 30 Stockholm Tfn  08-18 40 00, e-post carl.schneider@nordicradio.se
(Vägverkets beteckning EK50A 2004:6090 ” Nordic Alcolock – alkolås för kvalitetssäkring av transporter”)

Projektet slutrapporterat oktober 2007