Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck - Metodutveckling och fältstudie

Trafikolyckor vintertid karaktäriseras i högre grad än olyckor sommartid av att föraren tappar kontrollen över fordonet och en sladdsituation uppstår. I en studie av Trafikverket visas att för dödsolyckor som inträffat under vintersäsong så hade föraren fått sladd i 64% av de olyckor som inträffat på vinterväglag.
Av dessa så var 82% så kallade överstyrningsolyckor, dvs sådana där föraren fått rotation på fordonet.

Syftet med denna studie var att ta fram en metod för provning av ett fordons stabilitet vid överstyrning på halt underlag, samt att testa hur stor skillnad olika typer av däck gör för stabiliteten vid halt väglag.

En testmetod baserat på NTHSA:s sine with dwell-manöver togs fram. Manövern använder en rattrobot som med en precis styrmanöver framkallar kraftig överstyrning även på hala underlag som is och snö.

Manövern användes sedan på en bakhjulsdriven personbil med antisladdsystem, utrustad med både nya och slitna vinterdäck av de tre olika typer som förekommer, för att jämföra hur mycket överstyrning som går att åstadkomma vid en styrmanöver med de olika däcken på olika is och snöytor. Resultaten visar att på blank is har dubbdäcken en klar fördel, och även det rejält slitna dubbdäcket, med endast ett fåtal dubbar kvar, klarar sig bra jämfört med de odubbade däcken. Det slitna dubbdäcket är jämförbart med det nya odubbade däcket av nordisk typ, och klart bättre än det nya däcket av centraleuropeisk typ.

Däcken av centraleuropeisk typ sticker ut på detta underlag som de som genererar mest överstyrning. På underlag med högre friktion, som ruggad is och snö, så är det däcken med minst väggrepp som genererar minst överstyrning, vilket gör att en tolkning av testresultaten i termer av trafiksäkerhet är svår att göra.

För detta måste en avvägning mellan styrförmåga och den inducerade överstyrningen göras, vilket är komplicerat och kräver fortsatta studier.


Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 2,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
VTI, Mattias Hjort, 581 85 Linköping, tel 013-20 40 00vx,
e-post mattias.hjort@vti.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/15192  A ”Testmetod för antisladdsystems prestanda på halt underlag”.

Projektet beviljades våren 2010 och slutrapporterades oktober 2011.