Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Policyguide för aktiv trafiksäkerhet

Projektet startade med enkätintervjuer med 50 st bilansvariga på svenska företag. En grov sammanställning över svaren finns samt en förteckning över de svarande företagen.

Intervjuresultaten låg sedan till grund för att sammanställa slutresultatet, en ”Policyguide för aktiv trafiksäkerhet”.

Meningen var att Policyguiden skulle innehålla tre delar:

  • Sammanställning av vilka leverantörer som finns,
  • Sammanställning av vilka bilmodeller som har vilken säkerhetsutrustning
  • Sammanställning av några förslag på säkerhetspolicy för företag

Under arbetets gång valde Ynnor att ta bort momentet att sammanställa vilka leverantörer som finns, för att istället lägga mer tid på momenten Välj säker bil och Trafiksäkerhetspolicy, vilka ansågs vara till större nytta i arbetet med att göra företagens bilar och transporter mer trafiksäkra.


Kontaktperson:
Ronny Svensson, Tjänstebilsförlaget Ynnor AB, Box 17588, 200 10 Malmö. Tfn 040-35 48 78,  faxnr: 040-611 02 10.

(Vägverkets beteckning: TR 70 A 99:2769 ”Policyguide för aktiv trafiksäkerhet”)

Projektet slutrapporterades december 2003.