Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rengörande skåra i vindrutan

Väg- och transportforskningsinstitutet har i ett projekt undersökt vilken effekt det kan ha för slitaget och rengöringen av vindrutan, om man förser den med en nedslipad skåra. Skåran ska skrapa torkarbladen rena från sand och smuts, så att det inte följer med bladen och smetas ut på rutan eller repar den. Att repor och smuts på vindrutan försämrar sikten kan vara särskilt märkbart i mörkerkörning. En mötande bils strålkastarljus kan då blända föraren, eftersom repor, småkratrar och smuts på rutan gör att ljuset bryts och sprider reflexer i glaset.

Projektet har också studerat skåran ur miljösynpunkt. Om skåran gör att det räcker med att tvätta bort smutsen på vindrutan med vanligt vatten, istället för att lösa upp den med kemikalier, skulle det kunna leda till att förbrukningen av spolarvätska minskade.

Under ett vinterhalvår testades den skårade vindrutan både på fordon i privat trafik och yrkestrafik. Bara en sida av rutan, antingen förar- eller passagerarsidan försågs med skåror. Den sida som var utan skåra fungerade då som kontrollruta. Undersökningen visar att slitaget hade minskat betydligt på den sida som var skårad.

Nästan 90 % av förarna själva svarade i en enkät att de uppfattat skåran som bra och att de upplevt en markant siktförbättring. Också färre byten av torkarblad noterades. Däremot kan projektet inte dra några definitiva slutsatser om förbrukningen av spolarvätska har minskat eller ej.


Kontaktperson:
Väg- och transportforskningsinstitutet, Trafikteknik,
S-O Lundkvist och Katja Jingryd, 581 95 Linköping,.
Tfn: 013-20 40 00, fax: 013-14 14 36
Jingryd, K, "Säkerhetsräfflans effekter på vindrutans slitage och nedsmutsning" i VTI-notat, nr 19:1995 ( projekt 20226)

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 94:221, "Effekt av rengöringsskåra i vindrutan")