Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Road Sign Recognition

I detta projekt har Road Sign Recognition (RSR) studerats som ett möjligt komplement till traditionell Intelligent Speed Adaptation (ISA).

ISA

Med ISA avses oftast ett stöd som har till syfte att meddela fordonsföraren när den gällande hastighetsbegränsningen förändras samt att larma om föraren överskrider gällande hastighet.
 
I de ISA-system som finns på marknaden i dag utgår man oftast från en GPS-position som jämförs med data i en digital karta. Digitala kartor är – åtminstone hittills – relativt statiska, dvs. de uppdateras inte för varje tillfällig hastighetsbegränsning som förändras. Exempel på detta kan vara vägarbeten.

RSR

Med RSR menas att man har en kamera i fordonet som hela tiden filmar vägkanten och att den anslutna datorn tolkar bilderna med hjälp av ett bildbehandlingsprogram i en dator. Med RSR kan man rent teoretiskt alltid få besked om den i verkligheten skyltade hastighetsbegränsningen från tid till annan.
 
Kunskapsläget inom RSR-området ger vid handen att det är relativt få aktörer på marknaden, och i synnerhet kommersiella aktörer. Det finns en stor mängd utförda studier som ofta beskriver olika teorier eller modeller för hur man på säkraste och bästa sätt ska kunna tolka exempelvis en hastighetsskylt från en filmad bild. 

Tolkningen av inkommande bilder

är den viktigaste faktorn för framgång med RSR-teknik: Hur stor är sannolikheten för att systemet ska tolka inkommande bilder på ett korrekt sätt? En besvärande faktor är den omgivande miljön i form av ljus, mörker, regn, dimma, snö, etc. I den litteraturstudie som genomförts – och genom kontakter med aktörer inom branschen – kan man förvänta sig att sannolikheten att hitta ett vägmärke i en filmad sekvens som innehåller ett vägmärke av någon sort är cirka 90 procent.  
 
I projektet har det utvecklats en prototyp för RSR-teknik som har till syfte att tolka skyltar med gällande hastighetsbegränsning. Omfattande tester med denna prototyp stärker uppgiften om att det är cirka 90 procents chans att träffa rätt. Prototypen har också en viktig funktion i och med att man med hjälp av denna kan demonstrera RSR-tekniken.

Sammanfattning

Det kan konstateras, att om det finns acceptans för att RSR inte hittar aktuell hastighetsskylt en gång av tio, och att fordonsföraren förstår att detta beror på besvärliga ljus- och väderförhållanden, bör RSR upplevas som ett bra och trafiksäkerhetshöjande komplement till ISA. 
 
RSR (Road Sign Recognition) kopplat till ISA (pdf-fil, 152 kB, öppnas i nytt fönster)


Kontaktperson:
Jonas Hallenberg, Secure Traffic in Sweden,
Dikarbacksvägen 12, 791 61 Falun.
Tfn 0706-78 97 61, e-post jonas.hallenberg@securetraffic.se
(Vägverkets beteckning: EK50A 2005:18334 ”RSR (Road Sign Recognition) kopplat till ISA”).
 
Projektet slutrapporterat juli 2007.