Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhetskrav för cykel

Cykelfrämjandet har i samarbete med Svensk Maskinprovning AB i ett projekt gjort en överskådlig sammanställning av de säkerhetskrav och provningsmetoder som finns för cyklar. I Sverige finns endast grundläggande trafiksäkerhetskrav på utrustningen, till exempel för bromsar och reflexer. Och trots att det säljs närmare en halv miljon cyklar i landet och polis och akutmottagningar har gett belägg för att tekniska fel är en orsak till cykelolyckor, så ställs inga säkerhetskrav på cykelns tekniska konstruktion vad gäller exempelvis hållfasthet och montering.

Därför har projektet sammanställt säkerhetskrav ur de internationella och nationella standarder som finns och som kan vara relevanta för svenska förhållanden. Därmed vill man också ge konsumenten möjlighet att välja cyklar som uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Dessutom vill man höja medvetenheten om vilka kontroller som bör göras regelbundet för att undvika olyckor som kan uppstå på grund av tekniska fel.

Projektet rymmer också en jämförelse mellan de tre mest omfattande och genomarbetade standarderna. Exempel på säkerhetskrav för en godkänd och säker cykel kan till exempel vara att ha en vit vidvinkelreflex eller att det maximala pumptrycket finns angivet på däcket.


Kontaktperson:
Björn Malmström, Cykelfrämjandet, Box 5027,
102 31 Stockholm. Tfn:08-32 16 80, 070-579 14 19, fax: 31 05 03,
e-post: cykelfrämjandet@ntf.se

(Vägverkets beteckning: FO 30 97:2110, "Säker cykel")