Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare barncyklar på den svenska marknaden?

SMP Svensk Maskinprovning genomförde under hösten 2006 och vintern 2007 ett provningsprojekt på uppdrag av Vägverkets skyltfond samt Råd & Rön.

11 cyklar avsedda för barn- och ungdomar provades dels i enlighet med en europeisk säkerhetsstandard för cyklar; EN 14764, dels i enlighet med en provningsstandard för korrosionsbeständighet; VDA 621-415 / ISO 11997-1. Dessutom innehöll projektet en utredning av skadestatistik över skador som kan relateras till barns användning av pojk- respektive flickramar. De provade modellerna representerade prislägen från cirka 600 kronor till 3 800 kronor och hade 20 eller 24 tums hjulstorlek.

För två av de provade cyklarna låg resultaten för alla komponenterna på eller över de kravnivåer för hållfasthet och bromsprestanda som anges i standarderna. För övriga cyklar låg resultaten för en eller flera av de provade komponenterna och bromsarna lägre än standardens krav. Generellt sett hade 24-tumscyklarna bättre resultat i de olika provningsmomenten, inklusive korrosionsprovningarna, än 20-tumscyklarna.

Medvetenheten om nya säkerhetsstandarder har ökat

En av projektets slutsatser är att medvetenheten om de nya europeiska säkerhetsstandarderna bland cykelleverantörerna generellt sett har ökat. Samtidigt finns det behov av förbättringar, i vissa fall av komponenter eller funktioner som är vitala för säkerheten. En cykel som tillverkats i enlighet med den europeiska säkerhetsstandarden EN 14764 förutsätts uppfylla produktsäkerhetslagens krav på att produkter ska vara säkra. 

Skador relaterade till barns användning av pojk- respektive flickramar

En utredning gjordes av statistik över skador som kan relateras till barns användning av pojk- respektive flickramar. Den visade inte något särskilt olycksmönster men av totalt 89 cykelolyckor med skador kring underlivet, kunde 10 av dem relateras till fall mot ramen. Det finns en övervikt av flickor bland dessa 10 skadade barn och det är rimligt att anta att flera av dessa flickor har skadats på flickcyklar utan övre ramrör. Därmed skulle man möjligen kunna hävda att underlivsskador kan uppstå oavsett om cykeln har övre ramrör eller inte. Det går alltså inte från det studerade materialet att dra någon slutsats om att den ena eller andra ramtypen skulle förorsaka fler skador än den andra.


Sammanfattande resultat finns på www.radron.se


Detaljerade resultat från projektet kommer även att publiceras på: www.cykelfakta.nu


Slutrapport Säkrare barncyklar (pdf-fil, 2MB, öppnas i nytt fönster)

 

Kontaktperson:
Christian Wetterberg, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala
Tfn: 018-56 15 00,  fax 018-12 72 44, e-post christian.wettwrbwrg@smp.sp.se
(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2005:18663 ”Säkra barncyklar på den svenska marknaden? – En studie mot produktsäkerhetslagen”)


Projektet slutrapporterades i mars 2007.