Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Täckt moped, en säkerhetsstudie

Ett exempel på en täckt mopedtyp är Honda Canopy, en lutningsbar trehjulig moped från Japan. I det här projektet har Ergonomi Design Gruppen studerat Honda Canopyn för att se hur den fungerar ur säkerhetssynpunkt. Man har då testat mopeden i olika trafiksituationer och klimat och också låtit experter vara med och bedöma den. Projektet har även pekat på möjliga målgrupper som kan tänkas välja den här typen av fordon som ett miljövänligt alternativ till bilen.

Studien visar bland annat att Honda Canopyn i sig är säkrare än vanliga mopeder. Denna trehjuliga moped är stabilare eftersom den har en bred och fast bakaxel och dessutom är lutningsbar. Å andra sidan kan Canopyns tyngd vara en fara för föraren om han eller hon skulle få mopeden över sig vid en olycka. Den täckande karossen skyddar i viss mån föraren mot att kastas ut, men kan också göra det svårare att se och höra andra fordon.

Det studien framhåller som avgörande för säkerheten är emellertid inte fordonet och dess beskaffenhet i sig. Istället pekar man på den omgivande trafiken och närheten till den som en avgörande faktor för säkerheten. En kommande EU-regel om nya mopedklasser, som förbjuder tyngre mopeder att köra på cykelbanan, minskar visserligen olycksrisken för cyklister och fotgängare, men den ökar för mopedisten, som då kommer närmare bilarna.

Slutsatsen som dras är att täckta mopeder inte passar in i den infrastruktur vi har idag. Dels är dessa fordon lite för stora och snabba för att passa på gång- och cykelbanor, dels är de för långsamma och bräckliga för att passa bland bilarna.

Genom att vända på problemet och istället fråga vilka förändringar som krävs i infrastrukturen och trafiken för att en täckt moped ska passa in, kan studien presentera flera förslag som kan göra mopedkörning säkrare. Några av förslagen är att sänka hastigheterna, begränsa biltrafiken i stadskärnorna eller att införa ett s.k. mjuktrafikrum, där all trafik sker på de oskyddade trafikanternas villkor och där hastigheterna är mycket låga.


 

Kontaktperson:

Idédesign AB, Johan Larsvall, Långholmsmuren 1,
117 33 Stockholm. Tfn: 08-84 04 00, fax: 08-84 04 03, e-post: johan.larsvall@idedesign.se

(Vägverkets beteckning: TR70-A 96:1601, "Studier av säkerhetsfrågor ang. den täckta mopedtypen Honda Canopy")