Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäker ljuddesign – utformning av dynamiska varningsljud i förarmiljö

Varningsljud i fordon är ofta relativt godtyckligt valda. En bra ljuddesign kan reducera risken för olyckor och tillbud.

Undersökning av varningsljud i förarmiljö

Syftet med föreliggande studie var att utveckla och evaluera varningsljud anpassade till angelägenhetsgrad i situationer då tidsluckan till framförvarande fordon minskar i intervallet 3 till 0 sekunder.
 
Sammanlagt 59 personer fick se och bedöma olika filmade trafiksekvenser ljudsatta med varningsljud. Sekvenserna var filmade inifrån en upphinnande bil. De förekom i sex versioner där tid till möjlig kollision varierades.
 
Varningsljudens angelägenhetsgrad modulerades efter tid till kollision på tre olika sätt:
(1) en stigande ljudstyrka i intervallet 72–85 dB
(2) en höjning av tonhöjden i intervallet 75–600 Hz samt
(3) en tilltagande pulstäthet 700–0 millisekunder.
 
Varje modulationstyp förekom i tre versioner. Samtliga nio varningsljud (3x3) prövades i de sex olika trafiksituationerna. 

Frekvensmodulation bästa alternativet

Resultaten av studien indikerar att frekvensmodulation i intervallet 75–600 Hz är det bästa valet, sett ur angelägenhet och funktionalitet/acceptans. Det sämsta alternativet är amplitudmodulation. I studien föreslås att dynamiska frekvensmodulerade varningsljud bör användas i situationer då tidsluckan till framförvarande fordon krymper till mindre än 3 sekunder.

Utformning av varningsljud

Varningsljud bör också vara så utformade, att de upplevs stödjande och verkligen används av förarna. Utifrån resultaten med de 59 försökspersonerna har några mer sammansatta dynamiska ljud skapats, där exempelvis både pulstäthet och frekvens moduleras. Alla exempel innehåller också musikaliska kvaliteter. Även riktningsinformation har i viss mån behandlats.
 
Slutrapport Trafiksäker ljuddesign, utformning av dynamiska varningsljud i förarmiljöer (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga Dynamiska ljud (pdf-fil, 3MB, öppnas i nytt fönster)


Kontaktperson:
Thomas Ekdahl, Allogg AB, Box 43, 647 21 Mariefred.
Tfn 0159-105 77, fax 0159-101 30, e-post thomas.ekdahl@allogg.se
(Vägverkets beteckning: EK50A 2005:18988 ”Trafiksäker ljuddesign – utformning av dynamiska varningsljud i förarmiljö”).
 
Projektet slutrapporterat i januari 2007.