Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerheten för regional och interregional busstrafik

Denna studie har omfattat regional som interregional busstrafik. Med regional busstrafik avses linjetrafik som genomförs med buss inom en region exempelvis mellan två eller flera kommuner och som också kan utgöra delar av linjetrafik i tätort. Interregional busstrafik är benämningen för bussar som kör efter tidtabell på linjer som passerar mist en länsgräns. I studien ingår både upphandlad och övrig busstrafik. Med upphandla trafik avses busslinjer som är upphandlade av länstrafikhuvudmän och Rikstrafiken. Med övrig busstrafik avses i detta fall bussföretag som inte utför passagerarbefordran till följd av avtal med en beställare.
 
Studien har granskat i vilken omfattning uppgjorda tidtabeller avviker från de reella fysiska förutsättningar som råder för att infria en trafiksäker resa, med beaktande av hastighetsgränser, stopp och fysiska förutsättningar. Hur tidtabellerna påverkar den reella körningen, hastigheterna. Hur säkerheten upprätthålls samt tillängligheten för funktionshindrade personer inom regional och interregional busstrafik.

Slutrapport, Trafiksäkerheten för busstrafik (pdf-fil, 234 kB, öppnas i nytt fönster)
Objektrapporter, Trafiksäkerheten för busstrafik (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga, Trafiksäkerheten för busstrafik (pdf-fil, 32 kB, öppnas i nytt fönster)
 

Kontaktperson:
Per Nybom, NTF Konsult, Box 30, 171 11 Solna, tfn 0708-583670, epost: per.nybom@ntf.se
(Vägverkets beteckning EK50 A 2004:195852 ”Trafiksäkerheten för regional och interregional busstrafik”)
 
Projektet slutrapporterat november 2005