Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetsring - ett alternativ för att hålla fast fälgbultband

Fordonshjul och fälgmuttrar som lossnar från ett fordon kan orsaka svåra olyckor. Vema AB har därför vidareutvecklat en tidigare patenterad trafik-säkerhetsring som håller fälgens muttrar på plats. Ringen ska förhindra att ett hjul lossnar från tyngre fordon som bussar och lastbilar. Den ska också skydda fälgarna mot stöld.

Syfte med vidareutvecklingen var att få trafiksäkerhetsringen att motsvara kundernas behov genom göra den hållbar, enkel att ta av och på och att sam-tidigt uppfylla kraven på säkerhet. Tanken var också att kunna använda ringen som skydd mot ihakning, främst på bussar. Det är viktigt att fordonshjul monteras med rätt åtdragningsmomemt. Fälg-bultarna måste också efterdras och kontrolleras med jämna mellanrum. Därför har man i projektet undersökt vilka påfrestningar dessa krav innebär att trafiksäkerhetsringen kan komma att utsättas för, och hur de grundlägg-ande töjnings- och spänningsprinciperna påverkar det nödvändiga i att efterdra fälgbultarna.

Trafiksäkerhetsringen har genomgått en omfattande test vid Sveriges Provnings- och forskningsinstitut i Borås. Där fann man att produkten väl motsvarade de krav som ställdes upp. Undersökningar visar att de två konkurrerande produkter som redan finns, inte på samma sätt motsvarar marknadens förväntningar, eftersom de endast låser två bultar respektive bara klarar ett par hjulbyten.

Ringen är tillverkad av rostfria fästen, värmebeständiga plast- och gummi-detaljer och pulverlackad plåt. Den kan även tillverkas i aluminium eller rostfritt material.

Både den vidareutvecklade trafiksäkerhetsringen och dess fästanordning är patentsökta och skall i en slutgiltig test provas under realistiska förhållande. Tre bussbolag är villiga att testa säkerhetsringen under normal körning.


Kontaktperson:
Ingenjör Josef Hausmann
Vema AB
Parkgatan 6 C
734 35 Hallstahammar
Tfn: 0220-124 26
Fax: 0220-175 35
Mobil: 070-441 30 55
E-post: vema@swipnet.se

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 95:2571, "Alternativa lösningar för fasthållning av fälgbultband”)