Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av alkolås – Alcoguard - i fordon

Finns det en acceptans för alkolås? Acceptansen för alkolås är generellt mycket hög hos de tillfrågade grupperna av privata och yrkeschaufförer som har ingått i Volvos alkolås-undersökning. De flesta vill att alkolås skall införas på allt fler bilar framförallt när det gäller yrkestrafik. När det kommer till att lagstadga om alkolås är en klart övervägande majoritet positiv till detta vad gäller yrkestrafik medan hälften av alla tillfrågade är positiva till detta vad gäller både privat- och yrkestrafik.

Volvo Personvagnar ansökte och fick pengar från Skyltfonden för utveckling och industrialisering av ett alkolås. Fokus låg på att ta fram ett tillförlitligt, smidigt alkolås av bra kvalitet, som borgade för hög kundtillfredsställelse till ett lågt pris. Kravställning i form av systemkravbeskrivning och konstruktionsförutsättningar med hårdvarukrav på ingående komponenter specificerades av Volvo. Designen av alkolåset gjordes också helt av Volvos styling-avdelning. ACS tog fram ett alkolås från de givna förutsättningarna. Komplett systemverifiering i bil har verifierats av Volvo och de olika systemens underleverantörer har ansvarat för komplett provning för att uppfylla kravställning på respektive komponent. Genom att återanvända bilens display behövs ingen display i själva handenheten, elektroniken i bilens stöldskyddssystem ersätter styrboxen hos ett traditionellt alkolås och kommunikationen mellan bil och alkolås sköts via fjärrlåsets trådlösa system. Alkolåset  behöver kalibreras på en auktoriserad Volvoverkstad en gång per år, bränslecellen behöver servas efter tre år och batterierna bytas efter fem år.

Alkolåset har sålts i Sverige sedan början av 2008 och i november 2009 släpptes det på ett tjugotal nya marknader världen över. 

Alcoguard skulle erbjudas till kund för 8000 SEK inklusive moms och montering. Denna kostnad har bedömts som en brytpunkt för vad många företag tycker är ett acceptabelt pris för att installera låset i sina tjänstebilsflottor för att på så sätt kvalitetssäkra sina transporter och marknadsföra sin säkerhetsprofil.

400 bilar utrustades med Alcoguard för att studera generell acceptans för alkolås. Bilarnas förare skulle genomgå en enkätundersökning och denna kom till slut att omfatta svaren från 213 unika användare. Av dessa hade strax under hälften av dem använt Alcoguard upp till fyra månader, medan andra hälften hade använt det mellan fyra och tolv månader. En liten andel hade använt det mer än tolv månader. Svaren på användbarheten av alkolås i trafiken och hur det upplevts var övervägande positivt!

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Alkolås Slutrapport (pdf-fil, 567 kB) 

Kontaktperson: Mikael Gustavsson, Volvo Personvagnars Tillvalsavdelning, Göteborg

(Trafikverkets beteckning: EK50 A 2005:24308 ”Utvärdering och industrialisering av alkolås”)

Projektet slutrapporterades april 2010.