Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av mätinstrument för registrering av säkerhetskritiska händelser i motorfordon

Projektet har utvecklat ett mätinstrument som kan registrera kritiska händelser genom att mäta accelerationsprofiler. Instrumentet kan skilja oplanerade kraftiga inbromsningar från planerade. Lunds Tekniska Högskola har utvecklat ett nytt mätinstrument för registrering av trafikkonflikter i fordon genom att mäta ”jerks” (en plötslig förändring i retardationen) under normal körning. Utrustningen ska kunna installeras i vanliga fordon och ska mäta ”jerk” i realtid. I händelse av att det uppmätta värdet av ”jerk” överstiger ett gränsvärde så kommer en loggfil med kördata i form av hastighet, acceleration och första derivatan av accelerationen lagras tillsammans med en videosekvens över trafiksituationen under de sekunder som föregick ”jerk”. Utrustningen består av en accelerometer, en liten videokamera, GPS samt datalogg för registrering av händelser (bildsekvens och kördata som föregick en säkerhetskritisk händelse).

Resultaten från testkörningarna visar att instrumentet är kapabelt att mäta och registrera accelerationsprofiler i tillräcklig hög noggrannhet för att kunna skilja inbromsningsförlopp för planerade kraftiga inbromsningar från oplanerade kraftiga inbromsningar. Detta görs genom att analysera första derivatan av accelerationsprofilen,”jerks”.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Omar Bagdadi
András Várhelyi
Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle, Trafik & väg
Tfn: 046-222 000 vx
E-post: tft@tft.lth.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:21462)

Projektet slutrapporterades i oktober 2009.