Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väckningssystem mot inslumringsolyckor - en jämförande beskrivning

Det finns en rad tekniska anordningar för att förhindra olyckor som orsakas av att föraren somnar vid ratten. Ett projekt har inventerat och gjort en jämförande beskrivning av de anordningar som finns.

Andelen olyckor som inträffat p.g.a. att föraren somnat varierar mellan olika länder. Olika mätningar har till exempel visat att bara 1% av olyckorna i USA var inslumringsolyckor, medan det i Spanien rörde sig om 30% och i Sverige om 11%. Stora satsningar görs inom forskningen på detta område.

De hjälpmedel som ska förhindra inslumringsolyckor och som presenteras i projektet, bygger på lite olika principer. Det finns exempelvis ett prisbelönat system, som via sensorer registrerar när föraren släpper greppet om ratten. Om trycket från greppet uteblir i en sekund ljuder en kraftig signal, samtidigt som en lampa blinkar intensivt för att väcka föraren. När föraren kör normalt igen slutar signalerna.

Det systemet har också en andra funktion, som kan var till hjälp mot olyckor orsakade av hjärtinfarkt, medvetslöshet eller andra kroppsliga problem. Om handtrycket på ratten upphör i mer än tre sekunder utlöses en ihållande signal utanför bilen, varningslampor tänds och strålkastarna blinkar för att varna andra trafikanter. Tändningen slås också av och bränsletillförseln minskas så att farten hejdas.

Bland flera system beskrivs vidare ett som föreslagit en gemensam pedal för broms och gas. Pedalen känner av och väcker föraren när han eller hon lyfter foten från pedalen. Andra exempel är sådana system som känner av en förändrad rattvinkel, eller som på olika sätt registrerar ögonlockens rörelser, ansikts- och kroppsrörelser eller som väcker föraren när han eller hon börjar nicka med huvudet.

Med ett mätinstrument på exempelvis säkerhetsbältet, kan mer avancerade system registrera verksamheten i förarens hjärna, hjärta eller lungor och på olika sätt larma föraren när organen når en viss frekvens eller nivå. Väcksystem som provats med framgång är ett där en förares individuella fysiologiska värden spelats in, och där föraren själv får avgöra när och hur häftigt väckningen ska sättas igång.

I studien påpekas att det finns mycket teoretisk kunskap om hur man ska bestämma förarens individuella tröskel där han eller hon riskerar att somna vid ratten. Men de teoretiska framstegen motsvaras ännu inte av de praktiska tillämpningarna.

Kontaktperson:
K-E Sjödén, 17 Rue Mozart, F-783 30 Fontenay-le-Fleury, Frankrike. Tfn: 33-1-30 45 14 30, Fax: 33-1-34 60 98 20

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 95:9694, "Jämförande beskrivning av tekniska anordningar i fordon för att undvika inslumringsolyckor")