Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förberedande provning och verifiering av alkosensorer inför fältprov

Redan 2005 påbörjades KAIA-projektet (akronym för "förar-och fordonskompatibel alkoholsensor med inbyggd absolutmätning"), med målsättningen att på sikt kunna utveckla nya användarvänliga system för mätning av alkoholhalten i utandningsluften, där föraren enbart gör en riktad utandning mot alkoholsensorn. En annan fördel är att mätprincipen baserar sig på IR-teknik och då bortfaller behovet av kalibrering, som i konventionella sensorer behöver göras årligen.

Den här långsiktiga forsknings- och utvecklingssatsningen har huvudsakligen genomförts av Autoliv, Hök Instrument och SenseAir med stöd från IVSS, Vinnova, Trafikverket, FFI och ACTS/NHTSA. Skyltfondsprojektet; "Förberedande provning och verifiering av alkosensorer inför fältprov" är en liten men betydelsefull del av den här satsningen. Flera väsentliga och positiva resultat har kommit fram.

Inverkan från främmande ämnen undersöktes genom mätningar och teoretiska studier. Resultaten visar att vi med god marginal klarar de ämnen som tas upp i CENELEC-standarden EN50436-1.

De inledande försöken med berusade passagerare visar att deras närvaro i fordonskupén har minimal, om ens någon, effekt på mätprestanda hos alkosensorsystemet.

Mätalgoritmen har optimerats genom att vikta olika mätsamples och på så sätt har vi avsevärt kunnat reducera det sammanvägda stokastiska bruset med bättre mätnoggrannhet som följd. Sensorns uppstartstid, speciellt vid låga temperaturer, har förkortats delvis med hjälp av en avancerad algoritm.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Autoliv, Håkan Pettersson eller Hök Instrument AB, Bertil Hök. För kontakt, se formlär under Kontakta oss.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/75879 "Förberedande provning och verifiering av alkosensorer inför fältprov"

Projektet beviljades hösten 2014 och slutrapporterades oktober 2015.

Slutrapport: Förberedande provning och verifiering av alkosensorer inför fältprov (pdf-fil, 228 kB)