Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ADIR - ett säkerhetssystem för transporter av farligt gods

Ett säkerhetssystem som erbjuder en kostnadseffektiv helhetslösning för transporter av farligt gods har tagits fram och presenterats i ett pilotprojekt.

Systemet har två grundfunktioner: säkerhet och statistik. Det bygger på att viktiga uppgifter som berör transporter av farligt gods finns lättillgängliga i
en databas som berörda parter kan koppla upp sig till.

Genom att uppgifterna i databasens kodsystem länkas digitalt till exempelvis larmcentraler, kan insats- och tillsynspersonal få omedelbar och komplett information vid en olycka och så snart larmet går, med förslag till åtgärder, uppgifter om lastens storlek, farlighetsgrad och förpackningstyp m.m.

Systemet kan också ge chaufförerna möjlighet att välja säkrare vägar, till exempel genom att SMHI och Vägverket kopplar upp sig till systemet. Snabb godsflödestrafik i tätorter kan också följas mer exakt och kommunerna kan planera sin beredskap med större säkerhet. Statistikfunktionen kan ge myndigheter som polis och länsstyrelser underlag till effektivare och mer riktad tillsyn av farligt gods.

Säkerhetssystemet fungerar även över gränserna. En streckkodsgenerator gör dessutom att informationen, som läses av i en scanner, är språkoberoende. Det innebär att oavsett var en transport startats eller avslutats, så framträder alltid informationen på det språk som innehavaren av scannern själv talar.

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 96: 6681, "ADIR Security System")