Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Active Security Road

ASR är en vägbula som fäller upp klackar när ett fordon kör för fort.

En aktiv vägbula har tagits fram och patenterats som innebär att klackar fälls upp i gatan när ett fordon kör för fort. Effekten blir att föraren upplever att det ”slår” i fordonet, ett obehag med hastighetsdämpning som följd. Systemet är mobilt så till väga att alla delar finns i en släpkärra. Mattan med bulorna läggs ut i gatan, en radar tillsammans med en kompressor slås på och hindret är färdigt för användning. Fordonens hastighet mäts med hjälp av radar, en lampa upplyser föraren om att hindret är aktiverat. Utryckningsfordon avaktiverar hindret med en radiosignal.

ASR –Active Security Road är ett farthinder som primärt är tänkt att användas som en mobil enhet och därmed är tillverkad för att med enkla insatser kunna installeras och flyttas. Hindret är även utformat på ett sätt som gör att inga nya faror skall uppkomma.

ASR kommer även med fördel kunna användas av kommuner såväl som mobil som permanent installation. En jämnare trafikrytm skapas, minskad risk för skador i omgivningarna jämfört med permanenta vägbulor, utryckningsfordon som slipper problemen med dagens vägbulor.

En VTI-testning under en längre period är av intresse för ASR, detta för att skapa underlag och möjligheter för fler att känna sig trygga med ASR.

Kontaktperson:

Peak Innovation AB, Wijvägen 6, 817 40 Bergby, Torbjörn Stenkula, tfn 026-455 19 59, e-mail: info@peakinnovation.com, Jan Lindberg 0708-58 44 98

(Vägverkets beteckning EK 50A 2002:25536 ” Active Security Road”)

Projeket slutrapporterat juli 2003