Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Analys av bussolyckor där barn skadats eller dödats

Sammanlagt har polisen rapporterat 256 olyckor med totalt 361 skadade eller dödade barn i samband med förmodade skolskjutsresor under åren 1994-2001.

Majoriteten av barnen har drabbats när de befunnit sig utanför bussen. Den vanligaste händelsen vid olyckorna är att barnen har sprungit ut bakom eller framför bussen (51 %).

Ytterligare 13 % av olyckorna har inträffat då barn har klämts eller blivit påkörda av bussen vid hållplatsen. En majoritet av olyckorna i vilka barn har skadats har således inträffat i samband med på- och avstigning.

Den rapport som nu redovisas baseras på en studie med syfte att skapa en samlad bild av orsaken till att barn skadas och dödas vid resor med skolskjuts. I befintliga olycksregister finns tyvärr ingen notering om en skolskjuts varit inblandad i inträffad olycka. Analysen har därför skett i tre steg.

  1. Alla personskadeolyckor med barn i åldern 0-18 år.
  2. Alla personskadeolyckor med barn 6-16 år, skoldagar kl 06.00-16.59 i vilka buss, taxi eller gående varit inblandade.
  3. Personskadeolyckor i steg 2 som bedömts vara anknutna till skolskjuts (eller skolresa med vanlig linjetrafik).

Ex på vad som framkom var bl a att den största andelen omkomna (26 av 32 barn) drabbades i dagsljus, ca 60 % omkom på vägar med hastighetsbegränsningen 70, 90 eller 110 km/h, majoriteten av de skadade eller dödade barnen hade drabbats i samband med att de sprungit/gått ut framför eller bakom skolbussen. Dessa olyckor har företrädesvis skett under eftermiddagen (kl 12.00-17.00).

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2002:5133 ”Analys av bussolyckor där barn skadats eller dödats”)

Projektet slutrapporterades november 2003.