Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Belysningsåtgärder för oskyddade trafikanters säkerhet vid övergångsställen och gångpassager

Studien gäller hur förbättrad eller förstärkt belysning påverkar säkerheten på övergångsställen för oskyddade trafikanter i mörker. Man har även studerat effekten av system som varnar fordonsförare när en fotgängare finns på övergångsstället.

Forskargruppen Trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har studerat hur förbättrad eller förstärkt belysning påverkar oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet vid övergångsställen i tätortsmiljö. Syftet var också att undersöka hur säkerhet och framkomlighet påverkas av detekteringssystem för fotgängare och cyklister vid korsningspunkter, kopplat till varningssystem för fordonsförare. De platser som undersöktes har även farthinder i form av gupp. Tre platser i Luleå kommun videofilmades under både dagsljus och mörka perioder då gatubelysningen var tänd för att fånga trafikanternas beteenden och deras interaktion mellan varandra. Filmningen skedde under februari och november/december 2008.

Studien visar följande:

  • Förstärkt belysning i korsningspunkter för gående och cyklister är generellt positivt, men kan ha en negativ effekt på säkerheten för dem som korsar gatan utanför den belysta ytan.
  • Det fanns ingen sigifikant skillnad i hur ofta fordonsförarna lämnade gående företräde i dagsljus respektive i mörker.
  • Fordonsförarna, både från vänster och höger, lämnade cyklister företräde i ungefär lika stor omfattning som de lämnade gående företräde, oavsett om det var mörkt eller ljust.
  • Det var skillnad mellan de olika platserna i hur ofta fordonsförarna lämnade gående företräde, både i dagsljus och i mörker. Det är dock svårt att se några tydliga skillnader som kan tillskrivas typ av belysning, då det var hög framkomlighet i dagsljus på platsen med förstärkt belysning och övergångställe och också på platsen med gångpassage, men framkomligheten var olika på de två platserna i mörker. På platsen med varningsskylt var tendensen däremot att framkomligheten ökade i mörker, detta trots att de flesta fordonsförarna inte hade sett varningsskylten. Ingen effekt av belysningen eller varningssystemet framgick således i denna studie.
  • Det är viktigt var sensoraktiverade varningsskyltar placeras, eftersom det är risk att många fordonsförare inte ser skylten om den är olämpligt placerad.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Belysningsåtgärder för oskyddade trafikanters säkerhet vid övergångsställen och gångpassager (pdf-fil, 1,0 MB, öppnas i nytt fönster)

 

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:5472 ”Fotgängares säkerhet i mörker”)
Projektet slutrapporterades i februari 2009.