Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beröringsfri halkvarnare - prototyputveckling

Två olika prototypsystem för halkvarning har byggts.

Det ena systemet identifierar de vädersituationer då s k frosthalka uppstår. Denna typ av halka har inte samband med nederbörd och är därmed svår att upptäcka. Detekteringen sker genom att analysera signalerna från tre givare. Nyckelgivaren är av egen konstruktion och mäter hur mycket värmeutstrålning marken avger till himlen. Värmeutstrålningen gör att vägbanan kan bli kallare än luften och då räcker det följdaktligen inte att mäta enbart lufttemperaturen. De andra två givarna i detta system mäter relativ luftfuktighet och temperatur. Förslag ges också till en algoritm som utifrån de tre signalerna avgör om risk för denna typ av halka föreligger. 

Det andra systemet som byggts är en beröringsfri optisk givare som talar om ifall en vägbana är isbelagd eller ej. Givaren mäter vägbanans reflektionsförmåga för laserljus som har en våglängd som is absorberar. När vägbanan är belagd med is blir mängden reflekterat laserljus, och därmed signalnivån från givaren, avsevärt mindre än när vägbanan är torr. När vägbanan är våt intar signalnivån ett mellanläge mellan den för torr och isbelagd vägbana. Denna givare är tänkt att monteras antingen på fordon eller vid vägkanten.

(Vägverkets beteckning: FO 30-A 99:2688  ”Beröringsfri halkvarnare - prototyputveckling”) 

Projektet slutrapporterades februari 2000.