Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykel- och vandringsled längs den gamla järnvägsbanken på Öland – en förstudie

En inventering av den gamla järnvägsbanken på Öland har genomförts utifrån målet att återställa järnvägsbanken i sådant skick att den skulle kunna användas som cykel- och vandringsled.

Järnvägstrafiken på banken, som hade sin sträckning från Böda i norr till Ottenby i söder, lades ned sensommaren 1961. 

Marken ägs i dag dels av två kommuner samt 350 andra fastighetsägare och  i förstudien ingick att definiera och kontakta dagens markägare och ställa frågor om deras syn på en vandrings- och/eller cykelled. En fältstudie som genomfördes inventerade bl a markförhållanden, hinder, omgivande landskap, kontakt med bilväg och befintliga cykelleder noterades. Av tidigare 37 stationshus återstår 33 st och i redovisningen indelas banvallen i sträckor mellan dessa. 

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, cyklister och vandrare, skulle kunna garanteras om banken återställs i ett sådant skick att en cykel- och vandringsled kan anläggas där. 

Arbetet som gjorts är en god grund för fortsatt arbete för en led som inte minst skulle gynna turismen och turister på Öland.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2001:23794 ”Cykel- och vandringsled längs den gamla järnvägsbanken på Öland”) 

Projektet slutrapporterades augusti 2002.