Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den tunga trafiken – Att spara liv eller tid

Syftet med studien är att undersöka hur stor andel tung trafik som fick böter under 2009 och hur stor andel som inte betalade sina böter. Frågeställningar som studien syftar till att besvara är följande; Hur stor andel av den tunga trafiken som färdas på våra svenska vägar utgörs av utlandsregistrerade lastbilar och bussar? Hur stor andel av utlandsregistrerade och svenska lastbilar och bussar blev bötfällda på grund av hastighetsöverträdelser? Hur stor andel av dem som blev bötfällda, utlandsregistrerade och svenska betalade inte sina böter?

För att få tillgång till statistiken över utfärdade böter till tung trafik kontaktades Polisens verksamhetsstöd. En förfrågan till dem om att ta fram statistik över böter som utfärdats till svenskregistrerade och utlandsregistrerade tunga fordon skickades därefter in. När denna information inkommit utökade utredaren även sökningen till att särskilja böter som utfärdats av ATK-sektionen och böter som utfärdats av Polisens manuella hastighetskontroller län för län. Kontakt har även tagits med Kronofogden med förfrågan om vad som händer med de böter som inte betalas och går vidare till dem. Denna statistik har dock inte kunnat tas fram.

Totalt utfärdades 23 773 hastighetsböter till tung trafik under 2009. 21 807 fortkörningsböter (92 procent) utfärdades till svenskregistrerade lastbilar och bussar och 1966 fortkörningsböter (8 procent) utfärdades till utlandsregistrerade lastbilar och bussar. Enligt statistik från SIKA utgjorde utlandsregistrerade tunga lastbilar under 2004-2006 cirka 18-19 procent av allt tungt trafikarbete i Sverige.
Enligt statistiken från Polisens verksamhetsstöd var det 6 procent av de utfärdade böterna till svenskregistrerade lastbilar och bussar och 29 procent av böterna till utlandsregistrerade lastbilar och bussar som inte hade betalats utan gått vidare till indrivning.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 492 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/11431 A ”Att spara liv eller tid”
 
Projektet beviljades hösten 2009 och slutrapporterades juni 2011.