Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elastisk och dränerande vägbeläggning av återvunna bildäck

En ny typ av vägbeläggning, med återvunna bildäck som en beståndsdel, har Trafikkontoret i Göteborg utvecklat och provat i ett pilotprojekt.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Målet med projektet var att få fram en vägbeläggning som ger fördelar vad gäller buller, dränering och friktion.

De medel som hittills stått till buds för att minska trafikbuller för boende i tätorter är vägskärmar och ljudisolerade fönster. Vägbeläggningen som utvecklats i projektet kan bli ett nytt alternativ för att bekämpa buller. Beläggningen har nämligen visat sig ha en reducerande effekt på ljudnivån, som sänkts med 11-14 decibel.

Den bullerdämpande effekten har man fått fram genom att blanda en hög andel finkornigt gummi från skrotade bildäck i beläggningen. Tillsatsen av gummit gör det nya materialet elastiskt. I materialet finns också hålrum eller porer med gångar emellan. Genom dessa porer kan det strömma luft, när materialet med elasticitetens hjälp tillåts pressas ihop och då förändra form. När elasticiteten samverkar med porerna på detta sätt uppstår en ljudabsortion som ger den bullerdämpande effekten. Materialet blir "poroelastiskt".

Utöver den ljuddämpande egenskapen har beläggningen också positiva effekter för trafiksäkerheten. Ett exempel är att slitaget från dubbdäck blir lägre och att tendensen till spårbildning i vägbanan därmed minskar. Ett annat exempel är att friktionen på en våt vägbana är densamma som vid en torr vägbana med vanlig beläggning, eftersom den poroelastiska beläggningen dränerar vatten från den våta vägbanan.

Projektet har samfinansierats med Svensk Däckåtervinning AB.

Kontaktperson:
Trafikkontoret, Väg- och banhållning, Benny Bergstrand,
Box 2403, 403 16 Göteborg. Tfn: 031-61 37 00, fax: 031-711 98 33.
"Projekt gummibeläggning. Utvärdering av verksblandad och maskinutlagd högljuddämpande poroelastisk vägbeläggning.(Etapp 1)" Trafikkontoret, Rapport nr 4:1997, ISSN 1103-1530, ISRNGBG TK-R-4:1994,

(Vägverkets beteckning: SA 80-A 96 1670, "Gummibeläggning - dränerande elastisk vägbeläggning av återvunna bildäck")