Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Energiabsorberande strukturer längs vägen

Syftet med projektet var att undersöka kraven för energiabsorberande vägstolpar vid sidokollisioner.

Energiabsorberande/deformerbara stolpar som används i vägnätet är för närvarande endast testade vid frontala kollisioner och stolparna kommer troligtvis inte att bete sig likadant vid sidokollisioner. De flesta vägstolpar är byggda av material som inte är konstruerade för att fördela kollisionsenergi. Syftet med projektet var att undersöka kraven för energiabsorberande vägstolpar vid sidokollisioner. För att uppnå detta mål utformades simuleringsmodeller för simulering mellan personbil och föremål såsom skyltar, trafikljus och andra vägstolpar.

Simuleringsparametrar har varit olika materialval, dimensioner för stolpar samt nya tvärsnittsgeometrier. Som referens för möjliga stolpkonstruktioner användes kollisioner med stela stolpar och stolpar av stålkonstruktion. Målsättning var också att undersöka energiabsorberande stolpkonstruktioner istället för vikbara eller deformerbara konstruktioner. Eftersom många singelolyckor resulterar i en andra kollision undersöktes konstruktioner som kan stoppa eller reducera fordonets rörelse efter den första kollisionen. 

Studien har resulterat i kunskap för fortsatt utveckling av vägstolpar. Den kritiska kollisionsparametern som observerades i undersökningen var stolpars geometri och dess samspel med fordon. Inget av de mjukare stolpmaterialen kunde tillhandahålla tillräckligt med stöd men ett mjukare material hade varit att föredra för en direkt kontakt med huvudet. Det verkar som att den mest effektiva lösningen för stolpar som är högre än taket på bilen är att stegvis öka diametern av stolpen i höjd med bilens fönsters nederkant till bilens tröskel.

(Vägverkets beteckning: TR 60-A 99:12904  ”Energiabsorberande strukturer längs vägen”) 

Projektet slutrapporterades september 2002.