Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flervägsstopp

Syftet med projektet var att behandla regleringsformen flervägsstopp och undersöka varför den inte används oftare i det svenska vägnätet.

Flervägsstoppet innebär att det är stopp i alla fyra tillfarterna i en korsning. Under tidigt 80-tal gjordes försök med regleringsformen och resulaten visade att flervägsstopp gav mycket positiva säkerhetseffekter. När flervägsstopp så småningom blev tillåtet som regleringsform fick den inte den spridningen som kunde förväntas. Syftet med detta arbete har varit att ta reda på varför flervägsstopp inte används oftare, och därefter klarlägga kunskapsbristerna hos kommunala tjänstemän och politiker när det gäller regleringsformen flervägsstopp.

Projektet kom fram till följande slutsatser och rekommendationer:

Flervägsstopp kan vara en lämplig regleringsform i korsningar som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

  • Det förekommer mycket olyckor mellan bilister.
  • Trafiken är relativt jämnt fördelad mellan tillfarterna.
  • En av gatorna upplevs som huvudled utan att verkligen vara det.

Flervägsstopp bör däremot undvikas i korsningar som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

  • Stor andel cyklister.
  • Lite trafik. Risken är då att bara ett fåtal trafikanter följer stopplikten, som därmed kan urholkas.
  • Korsningen ligger i ett område där någon miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas.

Dessutom bör man undvika att reglera alltför många korsningar inom samma område, eftersom flerkorsstoppen då kan leda till ett sämre stoppbeteende.
På en lokalgata kan dock flera på varandra följande flervägsstopp vara lämpliga om avsikten är att flytta trafik till andra gator.

Komplett slutrapport (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Folder (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2006:22423 ”Flervägsstopp”)

Projektet avslutades i februari 2008