Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag till utformning av trafiksäker skolgård i Vitå

Många skolgårdar i glesbygden ger en falsk trygghet för skolbarnen. Skolbarnen i glesbygd har inte samma närhet till skolan som elever i tätorten, vilket innebär att elever kommer tidigt till skolan alternativt stannar kvar efter skolans slut.

När barn leder är de oftast inne i lekens värld och uppmärksammar inte faror på samma sätt som en vuxen person som vistas inom samma område gör. Det finns många faror på en skolgård. Det förekommer trafik av olika slag bl. a. skolbussar, föräldrar som hämtar och lämnar, skolans personal samt godstransporter.

Förstudien omfattar förutom inventering och analys av situationen idag på Vitå skolgård även förslag till åtgärder. Förskolans parkering och vägen mellan förskolan och skolan har tagits med.

Hur skolan skall utformas för att bli en trafiksäker miljö och samtidigt en rolig lekmiljö för eleverna på skolan har väckt ett stort engagemang i bygden. Föreslagna åtgärder på skolgården är anpassade efter material som de engagerade, företagen samt organisationerna kan bidra med.

Förslag till utformning av skolgården innebär en trafiksäker miljö och samtidigt ett mycket trivsammare och roligare området att leka och vistas på. De åtgärder som gör att skolgården blir mer trafiksäker är:

  • Staket runt skolgård och parkeringarna
  • Möjlighet till genomfart på skolgården tas bort
  • Lekytor flyttas från parkeringen till avsedda lekområden
  • Nya ledmöjligheter har skapats för att ändra elevernas rörelsemönster från parkering och infarter till andra mer säkra platser
  • Skolgården blir mer intressant och lärorik för eleverna genom att det skapas fler rum i form av skogsdungar, bersåer, altan och grillplats
  • Mer strukturerade och tydliga parkeringar vid förskolan där de yngsta eleverna passerar
  • Säkrare av- och påstigningar av skolbussarna

(Vägverkets beteckning EK50A 2003:25141 ” Förslag till utformning av trafiksäker skolgård i Vitå”)

Projektet slutrapporterades i maj 2004