Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Försök med trafikvakter som trafiksäkerhetsinformatörer

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har i ett projekt provat möjligheten att låta trafikvakterna fungera som trafiksäkerhetsinformatörer.

I en första etapp har trafikvakterna i ett distrikt i Göteborg utbildats för att rapportera sådana fel och brister i trafikmiljön som kan leda till olyckor om de inte åtgärdas. Främst har man inriktat sig på trafikfällor som berör fotgängare och cyklister, t.ex. skador i vägbanan, hål och sprickor på gång- och cykelbanor, defekta skyltar etc.

Systemet har byggt på en rapporteringskedja, där en central kundtjänst tagit emot trafikvakternas rapporter och vidarebefordrat dem till entreprenörer och utförare. Utförarna har sedan rapporterat tillbaka till trafikvakterna, som via kundtjänsten fått veta om och i så fall när något fel ska åtgärdas. Också återrapportering har fungerat tillfredsställande, även om den kunde förbättras något från utförarnas sida.

Som helhet har försöket slagit mycket väl ut. Motivationen hos trafikvakterna har varit hög och både rapportering och åtgärder av brister i trafikmiljön har ökat väsentligt. Projektet noterar att försöket gett vinster både ur trafiksäkerhetsmässig och samhällsekonomisk synpunkt. Därför föreslås att försöket fortsätter i en andra etapp, där trafikvakternas insats utökas ytterligare.

Kontaktperson:
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Väg- och Trafikplanering, S Olof Gunnarsson, 412 96 Göteborg

Wede, L, "Trafikvakter som säkerhetsinformatörer", Chalmers tekniska högskola, Institutionen för väg- och trafikplanering, rapport 1996:3,
ISSN nr 1402-0815

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 94:7812, Trafikvakter som trafiksäkerhetsinformatörer")