Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fortsatta experiment med varningsljus i gatan

Som en fortsättning på tidigare tester med varningsljus i gatan har Helsingborgs hamn gjort nya experiment. Institutionen för trafikteknik vid Lunds universitet har utvärderat experimenten med hjälp av konfliktstudier och specialdesignade beteendestudier.

Två av projektets tre experiment var nya, medan ett av experimenten var en långtidsuppföljning av en tidigare studie. I uppföljningen ville man se om varningsljusen i gatan kunde ha den bestående effekten att göra vänstersvängande bilister mer uppmärksamma på mötande trafik. Även i ett av de nya experimenten undersöktes varningsljusens effekt på vänstersvängande bilar, men då i en annan och ny korsning.

Det tredje experimentet gjordes i en stor signalreglerad korsning med s.k. fri högersväng, där högersvängen inte regleras av någon trafiksignal. De som svänger höger måste dock lämna företräde för fordonen på gatan de svänger ut på. Resultatet är entydigt positivt i de båda experiment där varningslamporna skulle uppmärksamma vänstersvängande fordon på mötande trafik. Långtidsuppföljningen visade dessutom att effekten kvarstår efter tre år. I korsningen med fri högersväng kunde man däremot inte notera någon effekt på trafiksäkerheten. Tvärtom var det fler bilister som valde att inte stanna alls utan svängde högerut direkt, även när lamporna var tända.

En slutlig hypotes av utvärderingen är att en stark fördel med varningslamporna är att de kan användas för att förmå bilister att titta åt rätt håll i rätt ögonblick.

Ekman Lars, ”Effekten av varningslampor i gatan - konfliktstudier och beteendestudier på tre platser i Helsingborg”, Lunds universitet, Institutionen för trafikteknik, CODEN: LUTVDG/(TVTT-/7174)1-19/1998

(Vägverkets beteckning: TR 30-B 95:10082, ”Teststudier avseende gatuljus i gatubeläggning”)