Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i "alkolåsgruppen" (grupp 1) och dels "sedvanlig körkortsåterkallelse efter grovt rattfylleri" (uppföljning, grupp 2).

I grupp 1 ingår 40 personer (37 män, 3 kvinnor) där provtagning skett vid 5 tillfällen medan i grupp 2 ingår 32 personer (27 män, 5 kvinnor) där provtagning skett vid 4 eller fler tillfällen.

De alkoholmarkörer som studerats är förutom fosfatidyletanol i blod (B-PEth) även de gängse använda dvs CDT, GT, ALAT och ASAT. Övriga uppgifter som registrerats och bearbetats i undersökningen är resultat från AUDIT i grupp 1 samt diagnos från läkarintyg i grupp 1 och 2.

I grupp 1 ses en successiv minskning av samtliga alkoholmarkörer under uppföljningen frånsett för CDT som är oförändrat. Även vid studiens slut (15 månader) kan PEth påvisas hos 79 % av personerna. Sammanfattningsvis talar detta för att alkoholkonsumtionen i grupp 1 minskat betydligt under uppföljningstiden men att absolut nykterhet i de flesta fall inte uppnåtts.

I grupp 2 ses vid första provtagningen betydligt lägre värden för samtliga alkoholmarkörer jämfört med grupp 1 och markörerna ligger stabilt under uppföljningstiden och på samma nivå som i grupp 1 vid 12 och 15 månader. Liksom i grupp 1 uppnås inte heller i denna grupp absolut nykterhet under uppföljningstiden.

AUDIT och diagnos ger inte mycket information, men man finner högre PEth-värden hos de med diagnos än de utan diagnos. AUDIT samvarierar vare sig med PEth eller någon annan alkoholmarkör.

Slutsatsen är att PEth har ett klart värde att påvisa fortsatt alkoholkonsumtion även om övriga alkoholmarkörer visar normala värden. Vidare att läkaruppföljning av rattfylleridömda med nuvarande krav på normala alkoholmarkörer visar att fortsatt konsumtion sker och att denna kan kvantiteras med PEth. Likaså att alkoholmarkörer är ett nödvändigt komplement till diagnos.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 156 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/653 (fd EK 50 A 2008:4705) " Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol".

Projektet beviljades våren 2008 och slutrapporterades november 2012.