Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Framtagande av normer och skyltar avseende skyltning av viltolycksplats vid eftersöksuppdrag

Eftersöksjägare som söker efter skadade djur är ofta utsatta för trafikfara. Ny skyltningsutrustning vid viltolycka har därför testats i fem län under ett år. En undersökning genomfördes med syfte att analysera eftersöksjägararenas arbetssituation samt effekterna av den nya skyltningsutrustningen. Enkäter skickades till 36 st eftersöksjägare i Skåne, Kalmar, Västra Götaland, Dalarna och Norrbottens län innan de börjat använda den nya utrustningen. Dessa eftersöksjägare besvarade samma enkät (med tillägg av några frågor om utrustningen) efter användning av utrustningen under ett år. Resultatet visade att jägarna kände sig tryggare i sitt arbete när den nya utrustningen tagits i bruk och de kände även större respekt från bilisterna. Det visade sig att skyltarna hade positiv effekt på bilisternas hastighet, man sänkte farten betydligt.

Jägarnas erfarenheter och kunskap bör tas tillvara på ett bättre sätt, t ex genom att jägarna får sätta upp temporära skyltar där risk för viltolycka finns. Som helhet gavs den nya skyltningsutrustningen ett mycket högt betyg av jägarna.

Resultatet av denna underökning visar att den nya skyltutrustningen har inverkat mycket positivt på både eftersöksjägarens arbetssituation och bilisters beteende.
För att väcka människors uppmärksamhet för viltvarningsskyltar i allmänhet föreslog bilisterna att skyltarna bör förändras kontinuerligt och kanske utrustas med blinkande lampor eller med information om t ex hur många som skadats på en viss vägsträcka, hur många djur som passerar under en viss tid osv.

(Vägverkets beteckning: EK50A 2001:24699 ”Framtagande av normer och skyltar avseende skyltning av viltolycksplats vid eftersöksuppdrag”)

Projektet slutrapporterades mars 2004