Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Givare för vägbanans strålningsbalans

Syftet med projektet var att ta fram en enkel, tillförlitlig och billig givare som kan ge väghållare information om vägbanans strålningsbalans med omgivningen.

Med hjälp av sådana tillsammans med information om temperatur  och luftfuktighet skulle väghållaren kunna få en tidig varning när en fruktad form av isbildning håller på att uppstå. Delvis med stöd från skyltfonden har vi redan gjort en del arbete mot detta mål. Hänvisning till TR 70 A 99:2688.

Denna rapport innehåller en modell som kan användas för att utifrån information från tre givare avgöra om denna typ av halka uppstår eller ej. I detta projekt har idéer till förbättringar av strålningsbalansgivaren testats och resultaten har blivit de önskade.

Vi har nu kunnat demonstrera en givare som mäter markytans långvågiga utstrålning även vid solsken. Denna givare är sammanbyggd med en givare för solinstrålning vilket gör att den totala strålningsbalansen kan bestämmas med hjälp av de två utsignalerna. Detta innebär att väghållare ges tillgång till en givare som – tillsammans med data från befintliga givare – kan ge honom den information han rimligen kan behöva för att bedöma om risk för denna typ av isbildning föreligger.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2001:24882 ”Givare för vägbanans strålningsbalans”)

Projektet slutrapporterades juni 2003.