Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighetsdämpande signaler

En viktig faktor i trafiksäkerhetsarbetet är att få ner hastigheterna och minska andelen bilister som kör för fort. Idag sker detta ofta genom att olika typer av fysiska hinder byggs. Framförallt hastighetsdämpande gupp har varit populära att bygga. Det finns dock en del problem med dessa lösningar. Dels straffar de även de bilister som följer hastighetsgränserna, dels försämrar de arbetsmiljön för yrkesförarna.

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en signalfunktion som leder till bättre hastighetsefterlevnad vid passage av signalreglerade vägkorsningar samt övergångsställen och cykelöverfarter. I de fall ett fordon kör snabbare än ett förutbestämt tröskelvärde triggas funktioner som innebär att trafiksignalen inte omedelbart slå om från rött till grönt eller att en förlängning av gröntiden uteblir. Funktionen har stor potential i strävan efter att åstadkomma bättre hastighetsefterlevnad enligt nollvisionen och funktionsmålen.

Den hastighetsdämpande funktionen har utvecklats och provats i simuleringsmiljön med hjälp av trafiksimuleringsverktyget VISSIM. Funktionen har sedan verifierats i en styrapparatsimulator tillhandahållen av Peek Traffic.

Resultaten från simuleringen visar på en tydlig hastighetsdämpande effekt. Systemet är mest effektivt vid låga flöden (mindre än 500 fordon per timme) och i de fall det finns en större andel fortkörare (fler än 20 %).

Systemet är relativt enkelt och billigt att implementera och kan tillämpas i befintliga styrapparater. Funktionen kräver att signalanläggningen kan mäta hastighet via de yttre detektorerna, vid en eller flera tillfarter. Vidare måste styrapparaten kunna programmeras med den hastighetsdämpande funktionen.

Simuleringstester visar att den hastighetsdämpande funktionen fungerar i samspel med de övriga funktionerna i styrapparaten och har ingen påverkan på O-funktionen (säkerhetsfunktionen) i LHOVRA.

Den hastighetsdämpande funktionen har visat tydlig potential i simuleringsmiljön. Det nästa logiska steget är att genomföra ett fältprov på samma korsning som har använts i simuleringen. Detta ska kunna genomföras relativt enkelt då signalprogrammeringen redan är framtagen inom ramen för detta projekt. Fokus på fältprov bör ligga på att mäta funktionens påverkan på samtliga trafikantslag samt hur förare informeras om systemet och hur de sedan reagerar.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,9 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/68312 "Hastighetsdämpande signaler".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades februari 2013.